Word Beschermer

Over Utrechts Landschap

Utrechts Landschap

Uitgestrekte bossen, paarse heidevelden, weidse polders met molens, vogelrijke uiterwaarden, oude kastelen en statige buitenplaatsen. De provincie Utrecht is mooi.  

Samen met ruim 23.500 Beschermers zorgt Stichting Het Utrechts Landschap ervoor dat het Utrechtse landschap behouden blijft en u ervan kunt genieten. We kopen natuurgebieden en historische gebouwen aan om ze zorgvuldig te beheren en open te stellen voor publiek. 

Wij beschermen al sinds 1927 natuur dichtbij huis

Stichting Het Utrechts Landschap is opgericht in 1927 en heeft ruim 5000 hectare Utrechtse natuur in eigendom. Daarbij beheert de stichting molens, buitenplaatsen, kastelen en oude steenfabrieken. Bijna alle gebieden zijn toegankelijk voor publiek, er zijn vele gemarkeerde wandelroutes. Zo’n 630 vrijwilligers beheren de zes informatiecentra, laten de molens draaien en organiseren natuurexcursies. 

Utrechts Landschap komt op voor de belangen van natuur en landschap in de provincie Utrecht. Dat is elke dag nodig, want natuur en landschap staan in onze provincie altijd onder druk. Door zelf plannen te ontwikkelen, samenwerking te zoeken en waar nodig te reageren op plannen van overheden, komt Utrechts Landschap op voor natuur en landschap in uw omgeving.

Organisatie

De dagelijkse leiding van Utrechts Landschap is in handen van de directeur. Deze functie vormt de schakel tussen de werkorganisatie en het bestuur. Bij Utrechts Landschap werken ongeveer 50 medewerkers. Zij werken op de afdelingen terreinbeheer, exploitatie, publiek & relatie, beleid & planvorming en bedrijfsvoering.

De medewerkers van Utrechts Landschap vallen onder de CAO Bos en Natuur en worden conform het hiervoor ontwikkelde functiewaarderingssysteem van LandschappenNL betaald. Er is bij indiensttreding aan de directeur-rentmeester een vaste nominale persoonlijke toeslag toegekend. Het salaris van de directeur-rentmeester valt binnen de gestelde VFI-norm. Verder zijn er geen aanvullende salarisafspraken inzake bonussen en/of andere beloningen.

Meer over Utrechts Landschap

Meer over: