Word Beschermer

Privacy statement

Privacy statement

Wet bescherming persoonsgegevens

Stichting Het Utrechts Landschap verwerkt de door u aan de stichting verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Doeleinden van gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Utrechts Landschap verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen en voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens

U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. U kunt uw bezwaren hiertegen kenbaar maken aan onze Beschermersadministratie via beschermersadministratie@utrechtslandschap.nl. U zult dan niet meer door de stichting benaderd worden voor marketingdoeleinden.

Recht van inzage en correctie

U kunt bij de Beschermersadministratie laten controleren of de door ons geregistreerde gegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit corrigeren. Wij kunnen u vragen u te legitimeren.

(Technische) beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen. Alle personen die namens Utrechts Landschap van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Cookies

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. Utrechts Landschap verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking stelt.

Dit gebeurt door zogenaamde cookies. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

Rechten

Bij het samenstellen van de inhoud van deze site is uiterste zorg nagestreefd. Utrechts Landschap sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Informatie op de site kan door Utrechts Landschap zonder aankondiging of verplichting worden gewijzigd.

Rechten foto's

Het is niet toegestaan om foto's van onze website zonder schriftelijke toestemming te gebuiken voor andere websites of voor wat voor publicatie dan ook. De meeste foto's op deze website zijn afkomstig uit de beeldbank van Utrechts Landschap of van particuliere fotografen. Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto)materiaal op deze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden. 

Wijziging van privacystatement

De tekst van dit privacystatement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door Utrechts Landschap te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.