Word Beschermer

StreekFonds

StreekFonds Utrechtse Heuvelrug

De Utrechtse Heuvelrug is rijk aan natuur. Om de natuur blijvend te beschermen, zijn particuliere natuurorganisaties als Utrechts Landschap continu op zoek naar nieuwe financieringsbronnen. Tegelijk zoeken bedrijven naar nieuwe vormen van maatschappelijke betrokkenheid op het vlak van duurzaamheid en natuur. Het liefst dicht bij huis en zo concreet mogelijk.

Rabobank Utrechtse Heuvelrug en Stichting Het Utrechts Landschap hebben het StreekFonds Utrechtse Heuvelrug opgericht. Dit StreekFonds ondersteunt concrete projecten of werkzaamheden die een bijdrage leveren aan de natuur op de Utrechtse Heuvelrug. Het gaat bijvoorbeeld om financiering van een rondtrekkende schaapskudde met een herder. Door het grazen van de schapen blijven de heidevelden open en vinden vlinders, boomleeuweriken en zandhagedissen hier leefruimte. Maar ook het opknappen van monumentale beukenlanen wordt ondersteund of het plaatsen van bankjes op de plekken met het mooiste uitzicht.

StreekRekening

Belangrijke bron van inkomsten voor het StreekFonds is de StreekRekening. De StreekRekening is een eenvoudig, maar ingenieus concept. Uitgangspunt is dat overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen sparen tegen aantrekkelijke voorwaarden. Minimaal een marktconforme rente en alle vrijheid om geld kosteloos op te nemen of te storten. Het bijzondere is dat Rabobank een bedrag ter grootte van 5% van de uitgekeerde rente doneert aan het StreekFonds. De rekeninghouder kan desgewenst een zelfde gebaar maken en 5% of 100% van de rente aan het StreekFonds doneren.

Meer over het fonds

Meer over de rekening