Word Beschermer

Programma Stroomlijn

Palmerswaard

Programma Stroomlijn

Door grote weersveranderingen kan de hoeveelheid water in de rivieren tijdelijk toenemen. De doorstroming van uiterwaarden is daarom van groot belang. Als de uiterwaarden dichtgroeien, dan kan de vegetatie de doorstroming van het water belemmeren en neemt de kans op overstromingen toe. Goed beheer en onderhoud van de uiterwaarden is daarom erg belangrijk.

Maar de uiterwaarden langs de Nederlandse rivieren zijn niet alleen van groot belang voor de veiligheid, ze zijn ook uniek en van grote waarde voor natuur en recreatie. Om overstromingen te voorkomen én natuur en recreatie te behouden is Rijkswaterstaat bezig met het programma Stroomlijn. Rijkswaterstaat kijkt samen met terreineigenaren hoe het rivierengebied in de toekomst zo beheerd kan worden, dat natuurontwikkeling en veiligheid hand in hand gaan. Meer informatie hierover staat op de website van Rijkswaterstaat.

Een van de uiterwaarden waar in het kader van Stroomlijn gewerkt wordt, is de Palmerswaard: een uiterwaard langs de Nederrijn in Rhenen. De Palmerswaard is een belangrijk natuurgebied, dat sterk begroeid is geraakt in de afgelopen jaren. Deze begroeiing is niet meer conform de richtlijnen die Rijkswaterstaat heeft opgesteld om de veiligheid van bewoners in het rivierengebied bij hoogwater te borgen. Er moet dus het een en ander gebeuren.

Planvorming

De afgelopen tijd heeft Utrechts Landschap samen met bureau Stroming een plan gemaakt hoe de Palmerswaard aan de richtlijnen voor begroeiing in de uiterwaarden kan voldoen. Dat plan is gemaakt in overleg met Rijkswaterstaat, de gemeente en met de omgeving, zoals omwonenden uit Rhenen. Uitvoering van de eerste werkzaamheden was gepland in najaar 2013. Inmiddels speelt er een groot project van de provincie Utrecht voor natuurrealisatie in de uiterwaarden van de Nederrijn, waaronder ook de Palmerswaard. Daarom is besloten de Stroomlijn opgave in dit project mee te nemen. De uitvoering schuift daarmee wat op, maar de Palmerswaard kan dan wel in één keer goed ingericht worden voor natuur, waterveiligheid en recreatie.

Utrechts Landschap start werkzaamheden Palmerswaard

bloemen en rivier - Marjolein Hillege06 oktober 2014 Utrechts Landschap is gestart met het verwijderen van een deel van de begroeiing in de Palmerswaard bij Rhenen. Het gaat om bomen en struiken die de doorstroming van de rivier bij hoogwater ... lees verder