Word Beschermer
Header afbeelding

Voorzitter vrijwilligersteam Pont Utrechts Landschap

Vrijwilliger Voorzitter Pont Utrechts Landschap

Fluisterzacht glijdt de boot door het water. Gekabbel, verder klinkt er niets. Zelfs de opvarenden zijn er stil van. Tot er een ijsvogel oversteekt en een gesmoord maar opgewonden ‘kijk daar!’ niet te onderdrukken is.  

Al 25 jaar organiseren vrijwilligers educatieve vaarten over de Kromme Rijn met de Pont Utrechts Landschap. Dit seizoen vaart de Pont voor het eerst met een fluisterstille elektrische boot.  

Vrijwilligersteam

Vanuit het excursiecentrum in Bunnik starten de vaarten met de Pont Utrechts Landschap, die worden begeleid door ervaren vrijwillige gidsen. Daarnaast worden ook natuurwandelingen georganiseerd.

Alle activiteiten worden uitgevoerd door een vrijwilligersteam bestaande uit gastvrouwen/heer, gidsen en schippers. Het team wordt geleid door een bestuur, de Kromme Rijn Commissie, dat ook uit vrijwilligers bestaat.  Het team wil graag in contact komen met een kandidaat die de functie van commissievoorzitter op zich wil nemen. De voorzitter is de schakel tussen vrijwilligers onderling en tussen vrijwilligers en Utrechts Landschap.  

De voorzitter

Samen met zes commissieleden, o.a. secretaris en roostercoördinator, vormt de voorzitter het team dat het vrijwilligerswerk organiseert.

verdere taken van de voorzitter zijn:

  • voorbereiden van de commissievergaderingen en deze voorzitten; 
  • fungeren als aanspreekpunt van de vrijwilligers en de professionele organisatie;
  • meedenken over ontwikkelingen binnen het team en bijscholing gidsen

 Wij zoeken:

kandidaten die:

  • beschikken over sociale en communicatieve vaardigheden
  • beschikken over organisatorische vaardigheden
  • in staat zijn mensen te enthousiasmeren en te betrekken bij de werkzaamheden
  • affiniteit met natuur en landschap

Tijdsbeslag:

Deze vrijwilligersfunctie vraagt ongeveer een dagdeel per week    

Wij bieden:

Utrechts Landschap is een actieve en creatieve organisatie, waar eigen initiatief wordt gewaardeerd. Vrijwilligers kunnen cursusbijeenkomsten over uiteenlopende thema's bijwonen en deelnemen aan excursies. Er is ruimte voor gezelligheid en ontspanning. Iedere vrijwilliger ontvangt vier keer per jaar het tijdschrift 'Mijn Utrechts Landschap' en het personeels- en vrijwilligersblad 'Van Binnen'.   

Heeft u belangstelling voor de functie of wilt u er meer over weten? Neem dan contact op met vrijwilligerscoördinator Irene van den Broek, e-mail: i.vandenbroek@utrechtslandschap.nl, telefoon 06-82308767 (ma,di,do) of vul het aanmeldformulier in.