Word Beschermer

Vrijwilliger Good Housekeeping en collectiebeheer, kasteel Loenersloot

Vrijwilliger Good Housekeeping en collectiebeheer, kasteel Loenersloot

Kasteel Loenersloot domineert sinds ongeveer 1250 het dorp Loenersloot en de omgeving. De basis van het kasteel is de donjon (toren), waaraan in de loop der eeuwen veel aan- en bijgebouwd is, maar ook veel afgebroken. In 2012 is het kasteel ingrijpend gerestaureerd en daarna opengesteld voor publiek. Van april tot oktober worden op donderdag en zaterdag rondleidingen gegeven door vrijwillige gidsen.

Kasteel Loenersloot beschikt over bijzondere historische interieurs, die voor een groot deel 18e-eeuws zijn. Om deze interieurs en de daarin geplaatste kunstobjecten zo lang mogelijk te behouden proberen we zo veel mogelijk schade te voorkomen door preventieve conservering. Dit vraagt om een systematische aanpak in de vorm van good housekeeping. Gezien de kwetsbaarheid  van de interieurs vraagt dit werk om grote zorgvuldigheid. Kennis van de juiste wijze van hanteren van objecten en verantwoorde handelingen en -middelen is hierbij noodzakelijk, liefde voor historische interieurs een must. Het nieuwe team Good Housekeeping kan bij dit interessante en belangrijke werk extra handen gebruiken.

Wij zoeken: mensen die

 • belangstelling hebben voor historische interieurs
 • een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben
 • aanpakkers zijn en een goede fysieke conditie hebben
 • goed kunnen samenwerken
 • de bereidheid hebben de training te volgen
 • bereid zijn incidenteel andere activiteiten te ondersteunen

Taken:

Na een uitgebreide training zullen o.a. tot het takenpakket behoren:

 •      Periodiek onderhoud van de historische ruimtes
 •      Objecten verplaatsen
 •      Conditiecontrole collectie
 •      Insectenmonitoring
 •      Actieve conservering – bijvoorbeeld, poetsen van koper en zilver, 
       interieuronderdelen in de was zetten
 •      Beschermende maatregelen treffen bij speciale evenementen

Tijdsinvestering:  

In overleg, minimaal eendagdeel per twee weken; de dag in de week wordt in overleg bepaald.

Wij bieden:

Utrechts Landschap is een actieve en creatieve organisatie, waar eigen initiatief wordt gewaardeerd. Vrijwilligers kunnen cursusbijeenkomsten over uiteenlopende thema's bijwonen en deelnemen aan excursies. Er is ruimte voor gezelligheid en ontspanning. Iedere vrijwilliger ontvangt vier keer per jaar het tijdschrift 'Mijn Utrechts Landschap' en het personeels- en vrijwilligersblad 'Van Binnen'.

Heeft u interesse en wilt u meer weten over het conserveren van historische interieurs en kunstobjecten neem dan contact op met onze Good-Housekeepingcoördinator Fenny Berends: 3634ar1@hetnet.nl of 0294-291302, of vul het aanmeldformulier in.