Word Beschermer

Vrijwilliger Koetshuis Stoutenburg bij Leusden

Vrijwilliger Koetshuis Stoutenburg bij Leusden

Op de Heerlijkheid stoutenburg is het infocentrum in het voormalige koetshuis gehuisvest. Vrijwilligers geven informatie over Utrechts Landschap, het landgoed, wandel- en excursiemogelijkheden rondom Stoutenburg en verkopen natuurvriendelijke producten en wandelboekjes. Het publiek kan een kopje koffie of thee gebruiken. Regelmatig worden excursies en activiteiten aangeboden die door de activiteitengroep zijn georganiseerd. De vrijwilligersgroep wordt geleid door de commissie die ook uit vrijwilligers bestaat.

 

Vrijwilligers infocentrum

Wij zoeken:

iemand die plezier heeft in het verstrekken van informatie en in verkoop. Natuurlijk heeft u belangstelling voor de natuur en natuurbescherming.

Uw belangrijkste taken worden: voorlichting geven over natuurgebieden en activiteiten van Utrechts Landschap en de verkoop van natuurvriendelijke producten en wandelboekjes.

Tijdsinvestering: bij voorkeur een dagdeel per 14 dagen.

Vrijwilligers activiteiten:  

Door het jaar heen bruist het van de activiteiten in informatiecentrum Koetshuis Stoutenburg. Ieder seizoen vinden er speciale evenementen plaats, zoals een bijen-en vlinderdag, speurtochten, of een Kerstmatinee. Al deze activiteiten worden door een team van enthousiaste vrijwilligers bedacht en uitgevoerd. In dit team is plaats voor nieuwe collega’s, die het leuk vinden om mee te helpen deze activiteiten te organiseren.

Wij zoeken:

Mensen die goed kunnen samenwerken, het leuk vinden om activiteiten voor kinderen en volwassenen te organiseren en uit te voeren én belangstelling hebben voor natuur en natuurbescherming.

Taken:

Met het team bedenken van nieuwe publieksactiviteiten en het organiseren van nieuwe en bestaande publieksactiviteiten

Wij bieden:

Utrechts Landschap is een actieve en creatieve organisatie, waar eigen initiatief wordt gewaardeerd. Vrijwilligers kunnen cursusbijeenkomsten over uiteenlopende thema's bijwonen en deelnemen aan excursies. Er is ruimte voor gezelligheid en ontspanning. Iedere vrijwilliger ontvangt vier keer per jaar het tijdschrift 'Mijn Utrechts Landschap' en het personeels- en vrijwilligersblad 'Van Binnen'.

Welke bijdrage u ook wilt leveren, neem contact op met vrijwilligerscoördinator Irene van den Broek via telefoonnummer: 030-2219995 (op maandag, dinsdag of donderdag), via e-mail: vbroek@utrechtslandschap.nl of vul het aanmeldformulier in.