Word Beschermer

Vrijwilliger toestemmingsaanvragen

Vrijwilliger toestemmingsaanvragen

Utrechts Landschap stelt veel van haar gebieden open voor recreatieve activiteiten. Voor georganiseerde groepsactiviteiten is het verplicht om toestemming aan te vragen. Door goede afstemming met de organisatoren van deze activiteiten, wil Utrechts Landschap voorkomen dat de flora en fauna verstoord raken of andere recreanten verstoord worden in hun natuurbeleving. Het maken van goede afspraken is daarom van belang. Op de website https://www.utrechtslandschap.nl/toestemming2/toestemming-vragen staat beschreven hoe de toestemmingsprocedure werkt.

Wij zoeken:

een vrijwilliger die in overleg met de coördinator terreinbeheer en de boswachters de aanvragen en de afstemming met de organisatoren verzorgt.

Van de vrijwilliger toestemmingsaanvragen verwachten wij dat hij/zij:

  • Goede communicatieve vaardigheden heeft, zowel schriftelijk als mondeling;
  • belangen goed kan afwegen en indien nodig “nee” durft te verkopen;
  • gedurende de inwerkperiode gevoel ontwikkelt bij de te maken afweging of activiteiten passen in het betreffende gebied.

De vrijwilliger toestemmingsaanvragen is graag in de natuur en vindt het interessant om gebiedskennis op te doen, zowel op de kaart als in het veld.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op ons kantoor op Landgoed Oostbroek, Bunnikseweg 39, De Bilt.

Tijdsinvestering: 

  • gemiddeld 6 – 8 uur per week. Naar eigen inzicht in te vullen.

Wij bieden:
Utrechts Landschap is een actieve en creatieve organisatie, waar eigen initiatief wordt gewaardeerd. Vrijwilligers kunnen cursusbijeenkomsten over uiteenlopende thema's bijwonen en deelnemen aan excursies. Er is ruimte voor gezelligheid en ontspanning. Iedere vrijwilliger ontvangt vier keer per jaar het tijdschrift ‘Mijn Utrechts Landschap’ en twee keer per jaar het personeels- en vrijwilligersblad ‘Van Binnen’.  

Heeft u belangstelling voor de functie of wilt u er meer over weten? Neemt u dan contact op met coördinator terreinbeheer Ivor de Baat: 030 - 221 99 94, via e-mail: i.debaat@utrechtslandschap.nl of vul het aanmeldformulier in.