Column: Natuurparadijs de Schammer

Wie aan de oostkant van Amersfoort of in Leusden woont kent het vast: beschermd natuurgebied De Schammer. Bij de hockeyvelden is een groot parkeerterrein, dat tevens dienst doet als Toeristisch Overstap Punt. Het is een uitvalsbasis voor de diverse wandel- en fietsroutes. Niet zo verwonderlijk, want op de rand van de Gelderse Vallei is het aangenaam vertoeven. Dat weten ook de hazen, reeën en fazanten! Ga je met me mee het terrein in?

Dreigende luchten boven De Schammer

Op de graslanden in het recreatiedeel, aan de zijde bij het parkeerterrein, mag je picknicken en naar hartenlust spelen. Verderop in het terrein wordt al gauw duidelijk dat De Schammer door Utrechts Landschap is ingericht als natuurgebied. Maar wist je dat het natuurgebied ook water kan bergen zodat bij hevige regenval de inwoners van Amersfoort droge voeten houden?

Het terrein biedt veel afwisseling. Natte gras- en rietlanden, moeras en de Barneveldsebeek worden afgewisseld door essen-, elzen- en wilgenbosjes. Hier voelen veel dier- en plantensoorten zich thuis. In de bosjes verleiden mannetjes tuinfluiter de vrouwtjes, maar zorgen ook vogels als zwartkop en fitis voor nakomelingen. In het water spartelen vissen en in de oeverranden paaien ze. Op de oevers hoor je in het voorjaar de kikkers om het hardst kwaken. Daar worden jij en ik, maar óók grote zilverreigers blij van. Ze zijn gek op deze beestjes!

In het moeras groeien soorten als grote ratelaar, gevleugeld hertshooi en moeraswolfsklauw. Er vliegen heide- en oeverlibellen, de ene nog mooier dan de andere. In de rietmoerassen kun je zo maar een blauwborst, rietzanger of watersnip aantreffen.

In het zogenoemde blauwgrasland gaat mijn hart sneller kloppen door de aanwezigheid van Spaanse ruiter, (blauwe) zeggensoorten en verschillende wilde orchideeën. Als deze soorten bloeien fladderen de vlinders er graag naartoe, zoemt het van de insecten en hoor je de krekels tjirpen. Als ik opga in de prachtige omgeving vergeet ik al snel het geluid van de snelweg. Het wonderlijke is dat de natuur hier evenmin van onder de indruk is. Laten we met zijn allen zuinig zijn op al het leven dat beschermd natuurgebied De Schammer biedt. Een natuurparadijs om van te genieten!

Jacqueline van Dam, Boswachter Publiek Utrechts Landschap