Periodiek schenken, een win-win situatie

Een periodieke schenking levert u én de Utrechtse natuur meer op. Lees hier hoe u de periodieke schenking in orde kunt maken. Utrechts Landschap geeft u er graag een Beschermerschap voor Het Leven voor terug!

Blauwborst

Wilt u met uw gift meer betekenen voor de Utrechtse natuur?

Zet uw Beschermerschap of donaties om in een periodieke schenking. U blijft van hetzelfde voordeel genieten en nog meer!

Zo wordt u Beschermer voor Het Leven wanneer u € 100,- of meer per jaar (minimaal 5 jaar via de periodieke schenking) doneert. U geniet de rest van uw leven van al het Beschermersvoordeel. Ook nodigen wij u uit voor bijzondere activiteiten en evenementen.

Juliusput

Wat doet Utrechts Landschap met mijn bijdrage?

Uw periodieke schenking bestemmen wij voor de aankoop van nieuwe natuurgebieden in provincie Utrecht. Indien u een andere wens heeft gaan wij daarover graag met u in gesprek.

Wat is mijn jaarlijkse voordeel?

De gift die u schenkt is, ongeacht de hoogte ervan, volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Het kabinet heeft besloten om vanaf 2020 giften (net als andere persoonsgebonden aftrekposten) niet meer fiscaal aftrekbaar te laten zijn tegen het geldende toptarief van 50,75%. Het tarief waartegen de gift maximaal aftrekbaar is, daalt vanaf 2020 met 3% per jaar totdat in 2023 een aftrektarief van 37,10% bereikt wordt. Het gevolg is dat het fiscale voordeel van een (periodieke of eenmalige) gift afneemt. Gebruik de schenkcalculator om uw belastingvoordeel direct te berekenen.

Hoe werkt het?

Voor schenken met belastingvoordeel dient u zich voor minimaal 5 jaar vast te leggen als donateur en een periodieke schenkingsovereenkomst te ondertekenen.

  1. Download het formulier, vul de ontbrekende gegevens in en onderteken het formulier.
  2. Stuur de overeenkomst in een envelop zonder postzegel naar Utrechts Landschap, Antwoordnummer 121, 3720 XB De Bilt.
  3. Wij vullen de overeenkomst aan. U ontvangt deze per post retour. Het is belangrijk om dit formulier goed te bewaren voor uw belastingaangifte.

Logo aANBI

U kunt ook via de schenkcalculator van de Schenkservice uw periodieke schenking in orde maken. Let op, een deel van uw periodieke schenking gaat eenmalig naar de Schenkservice, hier zitten dus kosten aan verbonden.

De Belastingdienst merkt Utrechts Landschap aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft zowel voor u als voor ons voordelen. U kunt uw gift(en) geheel of gedeeltelijk aftrekken van uw belastbaar inkomen. Wij hoeven over ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk- en erfbelasting te betalen. Ieder bedrag dat u aan ons schenkt of nalaat, kunnen wij volledig inzetten voor het beschermen van de natuur en het cultureel erfgoed in de provincie Utrecht.

Klik hier om meteen naar de schenkcalculator te gaan