ANBI

De Belastingdienst merkt Stichting Het Utrechts Landschap, Stichting De Utrechtse Molens en Stichting Kasteel Loenersloot aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit heeft zowel voor donateurs als voor ons voordelen. Donateurs kunnen hun gift(en) geheel of gedeeltelijk aftrekken van het belastbaar inkomen en wij hoeven over ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk- en erfbelasting te betalen. Ieder bedrag dat je aan ons schenkt of nalaat, kunnen wij volledig inzetten voor het beschermen van de natuur en het cultureel erfgoed in de provincie Utrecht.

Fiscaal nummer (RSIN)

Stichting Het Utrechts Landschap: 003001921

Stichting De Utrechtse Molens: 004177836

Stichting Kasteel Loenersloot: 007679579

Extra giftenaftrek culturele ANBI’s

Stichting De Utrechtse Molens en Stichting Kasteel Loenersloot zijn aangemerkt als culturele ANBI en daarom geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken en ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Dat is dus fiscaal extra interessant. Voor meer informatie zie de website van de Belastingdienst.