ANBI

De Belastingdienst merkt Stichting Het Utrechts Landschap, Stichting De Utrechtse Molens en Stichting Kasteel Loenersloot aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit heeft zowel voor donateurs als voor ons voordelen. Donateurs kunnen hun gift(en) geheel of gedeeltelijk aftrekken van het belastbaar inkomen en wij hoeven over ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk- en erfbelasting te betalen. Ieder bedrag dat je aan ons schenkt of nalaat, kunnen wij volledig inzetten voor het beschermen van de natuur en het cultureel erfgoed in de provincie Utrecht.

Fiscaal nummer (RSIN)

Stichting Het Utrechts Landschap: 003001921

Stichting De Utrechtse Molens: 004177836

Stichting Kasteel Loenersloot: 007679579