Visie, missie en manifest

Utrechts Landschap ontwikkelt, beschermt en beheert natuur en erfgoed dicht bij huis. Dat doen we door grond aan te kopen en veilig te stellen, voor altijd. In onze drukke, Randstedelijke provincie is dat van cruciaal belang.

Elke provincie heeft een eigen Landschap, een organisatie die opkomt voor bescherming van de provinciale natuur. Utrechts Landschap werd in 1927 als eerste provinciale Landschap opgericht. Tegenwoordig bezit Utrechts Landschap ruim 5.750 hectare.

uitzicht over Blauwe Kamer

Ons doel

Het bevorderen van het behoud van het natuur- en landschapsschoon en cultuurhistorie in de provincie Utrecht. Daaronder valt alles wat de kwaliteit van natuur en het landschap in de provincie Utrecht ten goede komt.

In onze kleine, drukke provincie is de druk op de ruimte heel groot. De steden groeien, we hebben meer asfalt, woningen en bedrijventerreinen nodig en meer ruimte voor duurzame energie. Maar dieren, planten en monumenten hebben geen stem. Terwijl ze heel belangrijk zijn: omdat planten en dieren waarde hebben voor onze aarde. Om mensen te helpen ontspannen. En om onze geschiedenis te vertellen. Daarom koopt Utrechts Landschap natuur en erfgoed aan. Wat eenmaal ons eigendom is, blijft beschermd.

Ons manifest voor meer natuur

Natuur is onmisbaar. Natuur is leven. Alles is natuur. Wij zijn natuur.
Dat is wat ons iedere dag drijft en waarom wij staan voor gezonde en toekomstbestendige ecosystemen.
Natuur verwondert en is ontzettend krachtig in haar eigen herstellend vermogen. Vergeleken met de natuur past ons mensen bescheidenheid.
Als we de natuur geen stem geven in onze snel veranderende wereld, dan is haar kracht niet meer vanzelfsprekend. Dan gaat de natuur en daarmee de mens achteruit in plaats van vooruit. En de tijd dringt.
Daarom maken wij keuzes. Keuzes voor de lange termijn, gebaseerd op deskundigheid én realiteitszin. Keuzes gericht op draagvlak, bewustwording en op maximale impact.
Wij nemen verantwoordelijkheid door eigenaarschap, hoogwaardig beheer, duurzame bescherming van natuur, erfgoed en landschap en door zichtbaar ons verhaal te vertellen aan iedereen die het wil en moet horen.

Voor altijd.

Bekijk de video
Boterbloem met Morgenrood

Onze visie

Utrechts Landschap gelooft dat een mooi landschap, rijk aan natuur en cultuur, onmisbaar is voor de Utrechtse samenleving.

Natuurbescherming is keuzes maken. In ons werk staat het belang van de natuur altijd op één. We willen jou graag van onze natuurgebieden laten genieten. We hebben prachtige wandelroutes voor je, je kunt komen fietsen of paardrijden, of mee op excursie met een gids. Is de natuur te kwetsbaar, dan doet recreatie een stapje terug.

Ons erfgoed bestaat uit sporen uit het verleden. Dat kan ‘steen’ zijn (denk aan monumenten) en groen erfgoed, zoals grafheuvels en lanen. Maar dat kan ook niet tastbaar zijn, bijvoorbeeld oude ambachten, verhalen en gewoonten. We verbinden dit erfgoed aan het landschap en maken het herkenbaar, zodat Utrechters zich verbonden voelen met hun leefomgeving.

Park Vliegbasis Soesterberg shelter en bunker

Onze missie

Utrechts Landschap werkt actief aan het behouden, versterken en ontwikkelen van natuur, landschap en erfgoed voor de eeuwigheid. Het wil mensen daarbij betrekken en hun ruimte bieden om daarvan te genieten.

In de provincie Utrecht is een stad of een dorp nooit ver weg. De natuurgebieden zijn soms klein of worden doorsneden door een wirwar aan spoorlijnen en wegen. In de loop der tijd hebben we al heel wat hectares aangekocht. Die hectares proberen we ook te verbinden zodat grotere aaneengesloten stukken natuur ontstaan. Dat is voor veel soorten van levensbelang. Ze hebben ruimte nodig om te wonen, voedsel te zoeken en gezonde populaties te vormen. Of om regelmatig naar een andere leefomgeving te kunnen verkassen.

Inmiddels begint een parelsnoer van riviernatuur zich langs de Nederrijn aaneen te rijgen, op slimme plekken verbonden met de Utrechtse Heuvelrug. En die Utrechtse Heuvelrug zelf groeit ook steeds meer aaneen dankzij het project Hart van de Heuvelrug. Zo verbinden we bijvoorbeeld heideterreinen via corridors met elkaar, waarbij we tegelijkertijd waardevolle bossen behouden.

En dat is onze toekomstdroom: een provincie waarin natuurgebieden zijn verbonden in één groot netwerk. Waar het edelhert en de zeearend zich thuis voelen, maar waar ook mensen genieten van natuur en oer-Hollands erfgoed.

Beukenlaan in de zomer

Opgericht in 1927

Utrechts Landschap is in 1927 opgericht om het ‘provinciaal natuurschoon’ te beschermen. Directe aanleiding waren bouwplannen in het Ridderoordse Bos bij Bilthoven.

Meer over de oprichting