De Loenderveense Molen uit 1652 staat al een jaar stil omdat de wieken vervangen moeten worden. De stilstaande molen is slecht voor de molen, demotiverend voor mij als vrijwillige molenaar en trekt geen bezoekers.

Wij willen de molen daarom zo snel mogelijk weer draaivaardig hebben. Daar wordt iedereen beter van! Het probleem speelt op 15 molens van Utrechts Landschap. Een omvangrijk en zeer kostbaar probleem. Het vervangen van twee molenroeden (de stalen balken van de wieken) kost veel geld. Voor de Loenderveense molen is nog €15.000,- nodig. Dan kunnen wij de polder weer bemalen en kunt u als betrokken omwonende en liefhebber van de molen weer genieten van een werkende molen in dit prachtige stuk natuur rondom Loenen!

Gelukkig is er al veel geld opgehaald voor de Utrechtse molens. Ook voor ‘onze’ molen. Verschillende fondsen hebben recent een prachtige donatie voor de Loenderveense Molen gedaan zoals Stichting Vrederijk uit Loenen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Waterschap AGV. Beschermers van Utrechts Landschap hebben samen al meer dan €100.000,- bij elkaar geworven, waarvan een deel bestemd is voor deze molen. Hartverwarmend!

Helpt u mee?

We zijn een heel eind op weg maar we zijn er nog niet. Helpt u ook mee zodat de Loenderveense Molen snel weer kan draaien en malen? Wanneer u € 50,- of meer doneert wordt u uitgenodigd voor een rondgang door de molen wanneer we de polder weer mogen bemalen.

Dank u wel hoor!
Met hartelijke groet,

Harke Slagter en Wim Schokker
Vrijwillige molenaars Loenderveense Molen