7. Blusvijver

In het groen langs het beton ligt een vijver. Dit water is tegenwoordig driftig in gebruik bij slangen, libellen en salamanders. Het zijn kleine paradijsjes voor planten en dieren die behoefte hebben aan vocht, want dat is een schaars goed op Park Vliegbasis Soesterberg.

De vijver is aangelegd als blusvijver. Ook op militaire terreinen gaan immers wel eens dingen mis, maar het is niet de bedoeling dat dan een beroep moet worden gedaan op de reguliere brandweer. De blusvijvers passen in het beleid dat een vliegbasis qua veiligheid zo veel mogelijk zelfvoorzienend is.

Blusvijver in het sheltergebied (foto: Utrechts Landschap/Peter de la Mar)