21. Crown of Creation

Als je het munitiepark vanuit de lucht bekijkt, zie je vooral groen en bos. Maar schijn bedriegt. Veilig verscholen onder een dak van natuur staan hier sinds 1960 kolossale munitiebunkers van gewapend beton. Ze worden iglo’s genoemd, vanwege hun vorm en de mooie combinatie met de afkorting ESKIMO: Explosive Safety Knowledge IMprovement Operation.

Hier liggen jarenlang duizenden en duizenden kilo’s munitie opgeslagen. Omwille van de veiligheid hebben de bunkers een zogenaamd plofdak voor het geval de inhoud per ongeluk explodeert. In dat geval knalt het dak eraf, maar blijven de muren staan. In theorie dan. Gelukkig is het nooit getest.

In de 2e bunker van rechts bevindt zich het kunstwerk Crown of Creation van Erik Odijk en zeven gastkunstenaars. Samen hebben zij, in periodes na elkaar, een monumentale muurtekening op de wanden van de bunker gemaakt. In de muurtekening staat de natuur op de vliegbasis centraal. Natuur die zich op dit terrein zo goed heeft kunnen ontwikkelen, ondanks of juist dankzij de aanwezigheid van militairen. De collectieve werkwijze én de diverse bloemen in de tekening roepen herinneringen op aan de tijd van de flowerpower in de jaren 60 van de vorige eeuw. Niet toevallig ook een periode waarin de dreiging van de Koude Oorlog een hoogtepunt bereikt.

Munitiepark (foto: Utrechts Landschap/Peter de la Mar)

Kunstwerk Crown of Creation (foto: Utrechts Landschap)