Word Beschermer
Header afbeelding

Kortrijkse Molen

Kortrijkse Molen

Bouwjaar ca. 1675
Type wipwatermolen
Functie poldermolen
Molenaar Arie Verhoeff (1e molenaar), Dick Vierbergen, Jos Zwanenburg, Wim Pasteuning
Adres Stationsweg 105, Breukelen.
Open woensdag 13.00 – 17.00 uur, zondag 11.00 - 17.00 uur
en op afspraak

Ooit stond de Kortrijkse Molen ver weg van de bewoonde wereld, midden in het open poldergebied. Dat is nu wel anders. De nabijheid van een druk beklant Van der Valkhotel, een spaghetti aan wegen, een station en een bedrijvenpark geeft tegelijkertijd de spanning aan tussen cultuurhistorie en historisch landschap enerzijds en ruimtelijke ontwikkelingen uit de 21ste eeuw anderzijds. Vanaf 1675 heeft de molen de polder bemalen totdat in 1951 met de aanleg van de A2 molen en polder werden gescheiden.

Boomkundig onderzoek heeft uitgewezen dat een aantal balken uit de ondertoren dateren uit 1665/1666 en 1670. De voorganger van de molen is in het rampjaar 1672 door de Fransen afgebrand, zoals met veel andere molens is gebeurd. Uit historische bronnen is af te leiden dat die voorganger, de eerste Kortrijkse Molen, omstreeks 1525 is gebouwd.

De naam Kortrijk is afkomstig uit Vlaanderen waar de kolonisten vandaan kwamen die in de 12e eeuw werden gerekruteerd om het veen ten westen van Breukelen te ontginnen. Kortrijk is vernoemd naar de gelijknamige Vlaamse stad. 

Foto's: Judith Brandon