Word Beschermer

Kortrijkse Molen

Kortrijkse Molen

Bouwjaar ca. 1675
Type wipwatermolen
Functie poldermolen
Molenaar Dick Vierbergen (1e molenaar), Arie Verhoeff (2e molenaar), J. Zwanenburg
Adres Stationsweg 105, Breukelen
Open woensdag 13.00 – 17.00 uur, zondag 11.00 - 17.00 uur
en op afspraak

Zo fraai als de meeste molens in het landschap liggen, zo beroerd staat de Kortrijkse Molen. De nabijheid van een Chinees restaurant, een spaghetti aan wegen, een station en een bedrijvenpark geeft tegelijkertijd de spanning aan tussen cultuurhistorie en historisch landschap enerzijds ruimtelijke ontwikkelingen uit de 21ste eeuw anderzijds. Vanaf het eind van de 17e eeuw, heeft de molen de polder bemalen totdat in 1951 met de aanleg van de A2 molen en polder werden gescheiden.

Boomkundig onderzoek heeft uitgewezen dat een aantal balken uit de ondertoren dateren uit 1665/1666 en 1670. Dit zou erop kunnen wijzen dat de voorganger van de molen in het rampjaar 1672 door de Fransen is verbrand, zoals met veel andere molens is gebeurd. Uit historische bronnen is af te leiden dat de eerste Kortrijkse Molen omstreeks 1525 is gebouwd.

De naam Kortrijk is afkomstig uit Vlaanderen waar de kolonisten vandaan kwamen die in de 12e eeuw werden gerekruteerd om het veen ten westen van Breukelen te ontginnen. Kortrijk is vernoemd naar de gelijknamige Vlaamse stad. 

Naar website Kortrijkse Molen

Foto's: Judith Brandon