Bloeidaal en De Schammer

Vistrap Barneveldse Beek

Twee bijzondere natuurgebieden

Bloemrijke hooilanden, wuivende rietlanden, bruisende beken en zompige moeraslanden: zo zag de hele Gelderse Vallei er ooit uit. In De Schammer en Bloeidaal is dit oude landschap weer terug. In 2011 en 2007 zijn de weilanden en akkers heringericht en sindsdien ontwikkelt de ruige natuur zich er snel.

Kievit in De Schammer

Vogels

Al direct na de herinrichting trok Bloeidaal veel vogels aan. Tussen het rietland kun je de blauwborst, karekiet en rietzanger spotten. De ijsvogel, tureluur en wintertaling komen af op het stilstaande water in de zijarm van de Barneveldse Beek. Ook de nieuwe natuur in De Schammer trekt vogels aan. Vanachter het vogelkijkscherm kunt u de blauwborst, karekiet, lepelaar en hopelijk in de toekomst ook de roerdomp spotten. In 2017 hebben we dankzij gulle donaties een oeverzwaluwwand in De Schammer kunnen plaatsen. De oeverzwaluw heeft het moeilijk in Nederland omdat hij steeds minder broedgelegenheid heeft. Hij broedt in holtes in steile oeverwanden en deze komen steeds minder voor. De oeverzwaluwwand in De Schammer biedt nestgelegenheid aan een grote groep oeverzwaluwen.

gevlekte orchis in Bloeidaal

Orchideeën

Bloeidaal en De Schammer kleuren in het voorjaar en in de zomer blauw, paars en geel. Op de graslanden groeien orchideeën, blauwe knoop en Spaanse ruiter. In de poelen groeit moerasvergeet-mij-nietje, pijlkruid en bitterzoet.

Bij hevige regenval mogen Bloeidaal en De Schammer onder water komen te staan, zodat Amersfoort droge voeten houdt. Het natuurgebied Bloeidaal kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen de provincie Utrecht, Waterschap Vallei & Eem, Vitens, de gemeente Amersfoort en Utrechts Landschap.

Een deel van De Schammer is bestemd voor recreatie. Hier lopen wandel-, fiets- en ruiterpaden en er zijn picknickweiden. Het gebied is goed toegankelijk voor rolstoelen, wandelwagens en biedt prima asfalt voor skaters. Het recreatiegebied is in beheer van de gemeente Leusden. Alleen in dit deel van De Schammer zijn honden (aangelijnd) toegestaan.

De Schammer met flats Amersfoort op de achtergrond

Venster op de Vallei

In 2000 presenteerde Utrechts Landschap de visie ‘Venster op de Vallei’, met hierin oplossingen om de dreigende verstedelijking van het gebied tussen Amersfoort, Leusden en Hoevelaken af te wenden. Door naast landbouw ook ruimte te geven aan natuur, recreatie en waterberging, kan het gebied zijn landelijke karakter behouden. Samen met betrokken gemeenten, de provincie en het waterschap zijn vier projecten uitgevoerd: de aanleg van Bloeidaal en De Schammer, het herstel van de Heerlijkheid Stoutenburg en het aanleggen van een ecologische verbindingszone langs het Valleikanaal in de stad Amersfoort. Het gebied vormt nu daadwerkelijk een venster op de Vallei: inwoners van Amersfoort kunnen via deze gebieden erop uit trekken richting de Gelderse Vallei.

Praktische informatie

 • Ingang

  De Schammer: Parkeerplaats bij de hockeyvelden aan de Schammersteeg 2, 3835 PT Stoutenburg (Leusden). Bloeidaal: Parkeerplaats t.h.v. Koedijkerweg 16, 3816 BV Amersfoort.

 • Honden

  Honden zijn in De Schammer verboden. In Bloeidaal zijn honden toegestaan, mits aangelijnd.

 • Wandelroute

  Drie gemarkeerde wandelroutes. Bekijk de routes onderaan de pagina.

 • Vogelkijkscherm

  In De Schammer staat langs de gemarkeerde wandelroute een vogelkijkscherm.

 • Boswachter

  Jessie Bragdon