Wandelaars bij Laarsenberg in Rhenen

De moeite waard

De Laarsenberg ligt in Rhenen ten noorden van de provinciale weg N225. Het is voor velen een onbekend gebied. Toch is het zeer de moeite waard: afwisselend loof- en naaldbos, een aantal eikenhakhoutbosjes, mooie graanakkers en graften op de voormalige enggronden van Rhenen.

uitzicht Laarsenberg op Binnenveld

Vergezichten

Vanaf de Laarsenberg heeft u prachtige vergezichten over Rhenen en de Gelderse Vallei, tot voorbij Veenendaal. Het historisch grondgebruik is nog goed in het landschap terug te zien, zoals het hakhoutverleden en akkers met graften. Een groot deel van de Laarsenberg is begroeid met naald- en loofbos. Op de grond liggen dode bomen, begroeid met paddenstoelen en mossen. Het aandeel inheemse struiken en loofbomen, zoals lijsterbes, berk en eik, wordt geleidelijk vergroot. In de holtes van de oude laanbomen woont de boommarter. 

Dode beukenboom

Graften

Al in de middeleeuwen lagen op de hellingen van de Laarsenberg akkers. Om te voorkomen dat de grond wegspoelde, plantte men dwars op de hellingen stroken gras met dichte hagen. Zo ontstonden er steilranden, genaamd graften. Deze zijn vooral bekend uit Limburg en dat maakt ze hier extra bijzonder op de Laarsenberg. De graften bestaan grotendeels uit stekelstruiken en zijn belangrijk voor veel dieren. Vogels vinden er insecten en een plek om te nestelen en te schuilen.

Akkers

De wuivende akkers tussen de graften kleuren in het najaar goudgeel met paars en blauw. Utrechts Landschap teelt hier op ecologische wijze graan, gericht op akkerkruiden korensla, korenbloem en klaproos en akkervogels zoals de patrijs, geelgors en gele kwikstaart. In de winter blijven stroken met kruiden en graan staan als overwinteringsplaats voor insecten en voer voor muizen en vogels.

omgewaaide boom op Laarsenberg

‘Laer’

De middeleeuwse betekenis van het woord ‘laar’ of ‘laer’ luidt: open veld of onbebouwd land. Deze betekenis zou heel goed kunnen samenhangen met het feit dat de Laarsenberg vroeger niet bebost was. Tot ver in de 19de eeuw was het gebied nog hoofdzakelijk begroeid met hei. Inmiddels is een groot deel van de Laarsenberg begroeid met bos.

Ereveld

In de meidagen 1940 is op deze plek fel gevochten. Het Nederlandse leger verzette zich hier vier dagen lang tegen een Duitse overmacht, waarbij 382 Nederlandse militairen sneuvelden.

Praktische informatie

  • Ingang

    Parkeerplaats van het militair ereveld Grebbeberg, Grebbeweg 123, 3911 AV Rhenen.

  • Hondenbeleid

    Honden mogen los, mits onder appel. Aan de rand van het bos en langs de akkers moeten honden aan de lijn om de akkervogels te beschermen.

  • Boswachter

    Maarten den Hartigh