Klaprozen in akker

Bosreservaat

Al in de 18de eeuw bestond Noordhout uit bos, terwijl de omgeving bestond uit heidevelden. Een deel van Noordhout is tegenwoordig bosreservaat. Hier vindt geen beheer plaats en kunnen natuurlijke processen volledig hun gang gaan. Op het voormalige landgoed liggen enkele historische akkers. Utrechts Landschap beheert deze op ecologische wijze, waardoor zeldzame akkerkruiden de kans krijgen om tussen de rogge te groeien, zoals korensla.

Akker met bosrand op Noordhout

Oude begroeiing

Noordhout is een van de weinige plekken op de Utrechtse Heuvelrug die in de 18de eeuw al bebost was. Hierdoor is de begroeiing ouder dan de bossen in de directe omgeving. Een deel van Noordhout is aangewezen als bosreservaat. Daar wordt niet beheerd en kunnen natuurlijke processen volledig hun gang gaan. Het bos bestaat er uit inheemse boomsoorten zoals eik, berk, beuk en grove den en heeft een gevarieerde opbouw. De ontwikkelingen in dit bos worden gevolgd. Zo is duidelijk geworden dat de beuk hier geleidelijk een steeds sterkere positie inneemt. De eiken en dennen zullen op den duur verdwijnen. Het bosreservaat is beperkt toegankelijk voor het publiek. De rest van Noordhout is volledig toegankelijk.

Korenbloemen in akker op Noordhout

Verbonden

Op het tracé van de aardgasleiding die dwars door het landgoed loopt, is heidevegetatie te vinden. Deze strook verbindt het gebied met het aanliggende landgoed Den Treek. Het in 2013 aangelegde ecoduct Mollebos over de A12 verbindt Noordhout met de natuurgebieden aan de zuidkant van de snelweg. Dieren kunnen zich via het ecoduct verplaatsen tussen het zuidelijke en centrale deel van de Utrechtse Heuvelrug.

Zeldzame akkerkruiden

De historische akkers van Noordhout worden ecologisch beheerd. Zeldzame akkerkruiden krijgen daardoor de kans om te groeien tussen de rogge. Voorbeelden daarvan zijn slofhak, korensla en korenbloem.

Praktische informatie

 • Ingang

  Traay (t.h.v. 288, 3971 GX) in Driebergen.

 • Honden

  Honden aan de lijn.

 • Wandelroute

  Diverse wandelpaden. Geen route.

 • Boswachter

  Rob Veenbrink