Wandelaars op Plantage Willem III

Buitenlands

Plantage Willem III is een buitenlands aandoend, glooiend gebied op de zuidwestflank van de Utrechtse Heuvelrug. Op de Plantage bevinden zich diverse sneeuwsmeltwaterdalen uit de laatste ijstijd. Eén daarvan is een aardkundig monument en door de heideuitbreiding in 2011 weer prachtig zichtbaar.

Galloways op Plantage Willem III

Graslanden en heide

Op Plantage Willem III ligt een van de grootste droge schraalgraslanden van de provincie Utrecht. De graslanden worden begraasd door halfwilde gallowayrunderen, konikpaarden en wilde damherten. Ook trekt er een herder met schaapskudde rond. De gevarieerde begroeiing van kruidenrijke graslanden, boomgroepjes en struweel is van grote betekenis voor vogels als roodborsttapuit, geelgors, gekraagde roodstaart en boomleeuwerik. Ook de zandhagedis, vele vlinders, sprinkhanen en kleine zoogdieren voelen zich hier goed thuis. Het oostelijke deel van Plantage Willem III is ingericht als rustgebied. Hier krijgen grondbroeders als patrijs en veldleeuwerik de rust die zij nodig hebben.

Hoger op de glooiende helling van Plantage Willem III ligt een groot heideterrein. De oppervlakte daarvan is in 2011 meer dan verdubbeld. Vele planten en dieren profiteren hiervan, waaronder klein warkruid en zandhagedis. Hopelijk voelt de nachtzwaluw zich hier straks weer thuis.

ecoduct Elster Buitenwaarden en Plantage Willem III

Verbonden

Plantage Willem III is verbonden met de Elster Buitenwaard door een grote faunapassage. In de Elster Buitenwaard wordt de komende jaren nieuwe riviernatuur ontwikkeld, waarvan onder andere zeldzame vogels profiteren: kwartelkoning, porseleinhoen en watersnip.

Stokroos tabaksschuur Amerongen

Tabaksplantage

Plantage Willem III dankt zijn naam aan de tabaksplantage die hier vroeger was gevestigd. De familie Ruys stichtte hier in 1853 een tabaksplantage. Het landschap aan de voet van de Heuvelrug bij Elst werd in die tijd bepaald door de tabaksteelt en de daarbij behorende tabaksschuren. Aan het begin van de 20ste eeuw was de tabaksteelt over haar hoogtepunt. In 1902 kwam de Plantage in handen van N.V. Cultuurmaatschappij Remmerden, waarna de tabaksteelt naar de achtergrond verdween. Na ongeveer 60 jaar is de onderneming overgedaan aan het gewasveredelingsbedrijf Cebeco en sinds mei 1995 is Plantage Willem III in handen van Utrechts Landschap. De historische locaties van de tabaksschuren worden tegenwoordig gemaaid, waardoor ze in het landschap zichtbaar blijven.

Praktische informatie

  • Ingang

    Parkeerplaats aan de Rijkstraatweg (N225) t.h.v. huisnummer 265, 3921 AH Elst.

  • Honden

    Honden zijn verboden.

  • Boswachter

    Maarten den Hartigh