dood hout Vikinghof

Afwisselend gebied

Het Vikinghofterrein is een stapsteen in de ecologische verbindingszone langs de Kromme Rijn. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en de inrichting van kleine natuurgebieden krijgt de rivier een grotere betekenis voor de natuur. Vikinghof is geen groot, maar wel een afwisselend gebied. Vanaf het wandelpad is dat goed te zien. Het voert langs de poel, struwelen en grasland naar de rivier. Daar sluit het aan op het ‘jaagpad’, dat aan de westkant overgaat in een fietspad.

Vikinghof

Oud zwembadterrein

Vikinghof heeft een bijzondere geschiedenis: het is een oud zwembadterrein. De bassins, kleedhokjes en tegelpaden zijn allemaal opgeruimd. Het natuurlijk reliëf is nu weer mooi te zien. Tussen Bunnik en Utrecht is de beschoeiing langs de Kromme Rijn verwijderd. Weidebeekjuffers, zwanenbloem maar ook de ijsvogel en kleine karekiet zijn daar nu weer te zien. De bedoeling is om komende jaren op veel meer plaatsen langs de Kromme Rijn natuurlijke oevers aan te leggen.

Wandelpad Vikinghof

Middeleeuwse hofstede

Wijk bij Duurstede heeft een boeiende geschiedenis en de archeologische rijkdom is dan ook bijzonder groot. Ook op Vikinghof is bij onderzoek op de oeverwal langs de Kromme Rijn een archeologische vindplaats aangetroffen, die wellicht te maken heeft met restanten van de middeleeuwse hofstede: Huis Riebeeck. Jan van Riebeeck, een koopman in dienst van de VOC, stichtte in 1652 Kaapstad. Het is bekend dat de familie Van Riebeeck bezittingen had in Wijk bij Duurstede; wellicht dat de bodemsporen die gevonden zijn op Vikinghof de restanten zijn van hun hofstede.

Praktische informatie

 • Ingang

  Melkwegse Tiendweg, Wijk bij Duurstede.

 • Honden

  Honden aan de lijn.

 • Wandelroute

  Er is een korte wandelroute langs de Kromme Rijn.

 • Boswachter

  Maarten den Hartigh