Schoonoord

Weelderig begroeide weilanden

Zichtlijnen, graslanden met boomgroepen, oude parkbossen met waterpartijen en mooie wandellaantjes wisselen elkaar af. Zowel Blikkenburg als Wulperhorst zijn zeer rijk aan planten en dieren. Op Blikkenburg komen veel planten voor die zijn gebonden aan moeras- en kwelmilieus, zoals waterviolier, gele lis, waterdrieblad, koninginnekruid, tandzaad en kattenstaart. Ook de ringslang wordt er regelmatig waargenomen.

wandelpad Blikkenburg

Groene Driehoek

De voormalige landgoederen Wulperhorst en Blikkenburg liggen in de Groene Driehoek, het landelijke gebied tussen Zeist, Driebergen en Bunnik. Zowel Wulperhorst als Blikkenburg behoren tot de Stichtse Lustwarande, de gordel van buitenplaatsen tussen De Bilt en Rhenen. Wulperhorst en Blikkenburg zijn eigendom geweest van Defensie. De militaire barakken zijn afgebroken en de structuur van de landschapsparken is hersteld.

Landhuis Blikkenburg

Cultuurhistorisch ensemble

Wulperhorst, Blikkenburg en Slot Zeist vormen samen een cultuurhistorisch ensemble met grote landschappelijke waarde. Karakteristiek zijn de zichtlijnen, graslanden met boomgroepen, oude parkbossen met waterpartijen en de mooie wandellaantjes, zoals de Kromme Slinger en het Appellaantje.

Ree in bos

Oude ridderhofstad

Blikkenburg is een oude ridderhofstad waarvan het kasteel in het rampjaar 1672 door de Fransen is verwoest. Het huidige landhuis met park in Engelse landschapsstijl dateert uit de 19de eeuw. Dit deel van Blikkenburg is particulier eigendom en niet toegankelijk voor publiek. Op het terrein van Blikkenburg ligt de voormalige ijsbaan van Zeist, een moerasgebied waar de kamsalamander voorkomt. Schoon, ijzerrijk grondwater afkomstig van de Utrechtse Heuvelrug kwelt hier op. Samen met de gemeente Zeist beheert Utrechts Landschap een natuurakker waarop rogge wordt geteeld en bijzondere akkerkruiden groeien.

Blikkenburg

Grand canal

Wulperhorst kenmerkt zich door de afwisseling in weilanden, akkers en (hakhout)bossen. Blikvanger van het landgoed is het witte huis. Van de eerdere formele tuin, die dateert uit 1772, resteert als belangrijkste element het ‘grand canal’. Een grand canal is een lange, rechte waterpartij, eigenlijk de natte tegenhanger van een zichtas. Wulperhorst is niet toegankelijk voor publiek.

jonge vliegenzwam

Paddenstoelenparadijs

Wulperhorst staat bekend om zijn paddenstoelrijkdom. Ook leven er veel reeën. De ijskelder op Wulperhorst is geschikt gemaakt voor overwintering door vleermuizen.

Praktische informatie

  • Ingang

    Wulperhorst: via Tiendweg, Zeist.

  • Honden

    Honden verboden.

  • Boswachter

    Joris Hellevoort