Zanderij Maarn

Rondwandeling niet mogelijk

Door hoogwater is de brug in natuurgebied de Zanderij overstroomd. Een rondwandeling om het water is daarom niet mogelijk. Wie toch een rondwandeling wil, kan de blauwe of gele wandelroute lopen door Stameren en Hoog Moersbergen.

Zeldzame korstmossen

Zanderij Maarn is een voormalige zandafgraving van NS Vastgoed en ligt langs de A12. Het gebied heeft bijzondere natuurwaarden. Zo bestaat de noordkant van de plas uit schraalgrasland met diverse zeldzame korstmossen en planten. Bijzonder zijn de vogels die hier broeden op de grond zoals de kleine plevier en de veldleeuwerik. Daarnaast leven er in het gebied veel ringslangen. Ook de kanaaljuffer en plasrombout, twee zeer zeldzame libellen, planten zich hier voort. De Zanderij is voor de trek van dieren naar het ecoduct Mollenbos een belangrijke natuurschakel. Ecoduct Mollebos verbindt Zanderij Maarn met landgoed Noordhout.

korstmos

Schapen en maaien

Utrechts Landschap heeft Zanderij Maarn in april 2014 in eigendom gekregen. Recreatieschap Midden-Nederland is pachter en beheerder. Samen met het recreatieschap werkt Utrechts Landschap aan een beheerplan om natuur en recreatie gezamenlijk te beheren en met de inzet van schapen en maaien de schrale gronden uit te breiden.

Zwerfstenen eiland Zanderij Maarn

Zwerfsteneneiland

Op deze plek hebben de Nederlandse Spoorwegen in de 19de en 20ste eeuw zand gewonnen. Bij de graafwerkzaamheden kwamen honderden stenen naar boven. Deze stenen zijn ongeveer 150.000 jaar geleden door het landijs vanuit Scandinavië naar Nederland gevoerd. In 1999 zijn 700 zwerfstenen verwerkt in een Aardkundig Monument op het Zwerfsteneneiland in het midden van de plas.

Het bestaat uit een natuur- en een cultuurgedeelte. Er liggen stollingsgesteenten, afzettingsgesteenten en omzettingsgesteenten. De zwerfstenen zijn hier in de voorlaatste ijstijd gekomen. Het Zwerfsteneneiland is een Aardkundig Monument en wordt beheerd door de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland. De stichting verzorgt gratis rondleidingen. www.aardkundigewaarden.nl

Moerasbos Zanderij Maarn

Recreatie

Het gebied is in 2013 opengesteld voor publiek. Er loopt een wandelpad door de zuidkant van het gebied, dat weer is aangesloten op landgoed Stameren en Hoog Moersbergen. Een extra attractie op deze wandeling zijn de steile trap en het uitzichtplateau. Fietsen, vissen, zwemmen en honden zijn niet toegestaan in het gebied.

Praktische informatie

 • Ingang

  Parkeerplaats ‘Groene Entree Zanderij Maarn’ aan de Bergweg, Maarn.

 • Honden

  Honden zijn verboden.

 • Ruiters

  Diverse ruiterpaden.

 • Boswachter

  Maarten den Hartigh