Word Beschermer
Header afbeelding

Geschiedenis en bewoners

Geschiedenis en bewoners

Woest en ledig landschap

Rond het jaar 1000 was het landschap hier woest en ledig. Op de oeverwallen van de rivier de Angstel stond een aantal boerderijen en er lagen akkertjes.

Ontginnen van het veen

Ten westen van de Vecht en Angstel lag een uitgestrekte veenwildernis die vanaf 1100 steeds verder werd ontgonnen. Om de zompige wildernis droog te leggen, groef men evenwijdig aan elkaar liggende sloten. Het overtollige water werd naar bestaande veenriviertjes geleid, zoals de Angstel. Het resulterende in de karakteristieke verkaveling en dat is vanaf de donjon nog mooi te zien. 

Kasteel Loenersloot werd gebouwd langs de Angstel, daar waar de Lonoralaca (Loenerlaak) uitmondde in de Angstel. De Loenerlaak verlandde en werd een sloot: Loenersloot.

Poldermolens

Nadat de veenwildernis was ontgonnen, verbouwde men vooral haver, gerst, tarwe en boekweit. Doordat het maaiveld daalde, werd de bodem steeds natter. Akkerbouw was niet meer mogelijk en de boeren schakelden over op veeteelt. Om de polders droog te houden, werden vanaf de vijftiende eeuw molens gebouwd. In de buurt van Kasteel Loenersloot lag tot in de jaren zestig van de vorige eeuw de Molen van de Polder Donkervliet. De boezem en de molenplaats zijn nog goed herkenbaar in het landschap. 

Buitenplaats

Vanaf de zeventiende eeuw werd het kasteel geleidelijk omgevormd tot een buitenplaats, met bijbehorende (moes)tuinen en boomgaarden. Eind achttiende eeuw wordt ten noorden van het kasteel een park aangelegd.

Ingeklemd

In meer recente tijden raakte Kasteel Loenersloot steeds verder ingeklemd tussen grote infrastructurele werken: het Amsterdam-Rijnkanaal, het spoor, de N201 en de A2. Het kasteel en zijn bewoners belandden op een soort eiland en raakten geïsoleerd van de omgeving. De wereld om het kasteel draaide steeds sneller terwijl de tijd op het kasteel stil leek te staan.

Huidige bezittingen

Tot de huidige bezittingen van Kasteel Loenersloot behoren verschillende (woon)boerderijen, een koetshuis en een brugwachterswoning, maar ook zo'n 60 hectare grasland. Deze landen zijn verpacht aan twee melkveehouderijen en liggen voornamelijk tussen het kasteel en de A2. Aan de zuidkant van de provinciale weg is tegelijk met de verbreding van de A2 een ecoduct aangelegd dat een verbinding vormt tussen de Vinkeveense Plassen en de oostelijke Vechtplassen, onderdeel van de 'groene ruggengraat' die de natte natuurgebieden van Nederland onderling verbindt.

Historische foto's Loenersloot

De bewoners

Het kasteel heeft in de loop der eeuwen vele illustere bewoners gehad. Een kleurrijk figuur was Splinter van Loenersloot, die het in 1373 zo bont maakte dat de bisschop van Utrecht besloot het kasteel te belegeren. Het kasteel heeft de belegering overleefd en Splinter moest even een toontje lager zingen.

Ook de laatste bewoonster, de barones Magdalena F.M. (Madzy) barones Van Nagell - Martini Buys, was een bijzonder persoon. Dorpsbewoners zagen haar regelmatig in de bus stappen of kwamen haar tegen bij de bakker, waar zij vond dat ze als eerste bediend moest worden. Wars van moderne fratsen en mede door haar eigenzinnigheid heeft zij er voor gezorgd dat de bijzondere sfeer op het kasteelterrein bewaard is gebleven. De barones bewoonde slechts enkele kamers. Erg aangenaam was het er niet: in de winter werd het huis zo koud, dat de barones rondjes op de fiets door het huis maakte om op te warmen.

Meer over de bewoners