Grutto

De grutto is een echte Nederlandse vogel. Nergens broeden er meer grutto’s dan in Nederland. De weidevogel heeft het wel moeilijk. Dat komt door de verlaging van waterstanden, het steeds vroeger maaien en het vee dat de nesten vertrapt.

Over de grutto:

  • binnen de stadgrenzen van Amsterdam broeden meer grutto’s dan in heel Frankrijk en Groot-BrittaniĆ« samen;
  • 90 procent van de grutto’s in Noord-West Europa broedt in Nederland;
  • ze leggen hun nest in het gras;
  • ze broeden graag in de buurt van soortgenoten, meestal binnen honderden meters van hun eigen geboorteplaats;
  • ze overwinteren in Senegal en Guinee-Bisseau;
  • geen andere Europese vogel heeft zo’n lange rechte snavel als de grutto;
  • ze eten voornamelijk regenwormen.