De Spengense Molen uit 1841 staat al een jaar stil vanwege een noodzakelijke en grootschalige restauratie. De stilstaande molen is slecht voor de molen, demotiverend voor ons als vrijwillige molenaars en trekt geen bezoekers.

Wij willen de molen daarom zo snel mogelijk weer draaivaardig hebben want daar wordt iedereen beter van! De restauratie houdt in het vervangen van de wieken, het houtwerk binnen in de molen en de buitentrap. Ook wordt de bonte knaagkever, die de molen flink aantast, uitgebannen. De restauratie kost ontzettend veel geld: €500.000,-

Gelukkig is er al veel geld opgehaald voor ‘onze’ molen. Verschillende fondsen hebben samen al ruim € 150.000,- opgebracht. Daarnaast draagt de provincie Utrecht bij met twee prachtige subsidies. Hartverwarmend! Voor de Spengense molen is nog € 15.000,- nodig. Dan kunnen wij de polder weer bemalen en kunt u als betrokken omwonende en liefhebber van de molen weer genieten van een werkende molen in dit prachtige stuk natuur rondom Kockengen!

Helpt u mee?

We zijn een heel eind op weg maar we zijn er nog niet. Helpt u mee zodat de Spengense Molen in 2024 weer kan draaien en malen? Wanneer u € 50,- of meer doneert wordt u uitgenodigd voor een rondgang door de molen wanneer wij de polder weer mogen bemalen.

Dank u wel hoor!
Met hartelijke groet,

Pieter Lemmens, John van Schaik en Chiel Meinema
Vrijwillige molenaars Spengense Molen

Inmiddels is dit giftproject afgerond en zullen de werkzaamheden in 2024 worden uitgevoerd. Het is niet meer mogelijk om voor dit project te doneren.

Molenaars Spengense Molen