Word Beschermer

Met de hond op pad

Wandelen met uw hond bij Utrechts Landschap

Vele hondenbezitters komen dagelijks wandelen in de natuurgebieden van Utrechts Landschap. Het is heerlijk om samen met uw viervoeter een frisse neus halen in de natuur. Deze natuur wordt permanent bewoond door talloze dieren. Het is de woonkamer van dassen, reeën, amfibieën en veel broedende vogels. Mensen en honden zijn een welkome gast, maar het is belangrijk dat ze de natuur en haar bewoners niet verstoren.

Hondenbeleid

Utrechts Landschap heeft daarom speciale losloopgebieden aangewezen waar uw hond mag loslopen. In de andere gebieden mag uw hond alleen aangelijnd mee. In enkele gebieden zijn honden niet toegestaan. Dit zijn gebieden waar vee losloopt, waar natuur kwetsbaar is of dieren en/of zeldzame soorten voorkomen die erg gevoelig zijn voor verstoring. Op deze website kunt u per natuurgebied bekijken welk hondenbeleid van toepassing is. Ook staat dit aangegeven op de toegangsborden bij de ingang van elk gebied. Door deze toegangsregels kunnen alle recreanten van onze gebieden blijven genieten. Naast hondenbezitters bezoeken ook andere recreanten onze gebieden, zoals gezinnen met kleine kinderen, hardlopers, mountainbikers en ruiters.

De invloed van honden op de vaste bewoners van natuurgebieden

In de natuurgebieden waar honden niet los mogen, zijn veel reeën, dassen, broedende vogels en andere dieren te vinden. Loslopende honden verstoren daar de vaste bewoners van het natuurgebied. Met name grondbroedende vogels, zoals de veldleeuwerik, tapuit, boomleeuwerik, graspieper, paapje, nachtzwaluw en gele kwikstaart zijn gevoelig voor honden. Dat komt omdat honden, meer dan mensen, worden ervaren als predatoren (roofdieren). Juist honden hebben grote gevolgen voor deze vogels, omdat de verstoring door honden onvoorspelbaar is. Vogels kunnen er niet aan wennen en moeten steeds opvliegen, waardoor veel energie wordt verspild. Hierdoor mislukken hun broedsels en kunnen zij minder jongen grootbrengen. Ook houden de vogels te weinig energie over voor de winterperiode en de vogeltrek. De verstoringsafstand van grondbroeders kan wel oplopen tot 750 meter.

Ook andere wilde dieren, zoals reeën en dassen zijn verstoringsgevoelig voor honden. Alleen de geur van een hond kan al genoeg zijn om op de vlucht te slaan. Een ree kan zich in blinde paniek dood rennen tegen ene hekwerk of onder een auto terecht komen. Regelmatig komt het voor dat een ree, reekalf of das wordt doodgebeten door een loslopende hond. Om te zorgen dat deze soorten niet verstoord worden en niet verdwijnen uit onze natuurgebieden, vragen wij u om uw hond alleen te laten loslopen in de daarvoor aangewezen gebieden.

Hondenuitlaatservices en hondentrainingen

Hondenuitlaatservices en bedrijven die buiten hondentraining geven, hebben een overeenkomst nodig om gebruik te maken van de natuurgebieden van Utrechts Landschap. Het aantal hondenuitlaatservices en hondentrainingen is de afgelopen jaren sterk gestegen. Utrechts Landschap heeft daarom samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Recreatie Midden-Nederland afspraken gemaakt met deze bedrijven. Er is nauwkeurig gekeken welke gebieden voldoende ruimte bieden voor groepen loslopende honden. Ook is er een gezamenlijke gedragscode opgesteld, waarin is afgesproken hoe de bedrijven met elkaar omgaan, hoe zij rekening houden met andere gebruikers en met de natuur in onze terreinen.

In de volgende gebieden van Utrechts Landschap hebben hondenuitlaatservices een overeenkomst:

  • Panbos
  • Houdringe
  • Biltse Duinen
  • Birkhoven
  • Kozakkenput
  • Hoog Moersbergen

Om een overeenkomst aan te vragen kunt u contact opnemen met Recreatie Midden-Nederland: info@recreatiemiddennederland.nl.

Zie ook: veel gestelde vragen