Word Beschermer

Met de hond op pad

Wandelen met uw hond bij Utrechts Landschap

Vele hondenbezitters komen dagelijks wandelen in de natuurgebieden van Utrechts Landschap. Wat is er mooier dan samen met uw viervoeter een frisse neus halen. Naast hondenbezitters bezoeken ook andere recreanten onze gebieden, zoals gezinnen met kleine kinderen, hardlopers, mountainbikers en ruiters. Ook vormen de natuurgebieden het leefgebied van vele wilde dieren. Loslopende honden gaan hier niet altijd goed mee samen.

Hondenbeleid

Utrechts Landschap heeft daarom speciale losloopgebieden aangewezen waar uw hond mag loslopen. In de andere gebieden mag uw hond alleen aangelijnd mee. In enkele gebieden zijn honden niet toegestaan. Dit zijn gebieden waar vee losloopt of waar zeldzame soorten voorkomen die erg gevoelig zijn voor verstoring. Op deze website kunt u per natuurgebied bekijken welk hondenbeleid van toepassing is. Ook vindt u de regels op de toegangsborden bij de ingang van elk gebied. Door deze toegangsregels kunnen alle recreanten van onze gebieden blijven genieten en beschermen we tegelijkertijd de bijzondere soorten die er leven.

De invloed van honden op wilde dieren

Honden hebben, zowel aangelijnd als loslopend, een groot verstorend effect op vogels. Met name grondbroedende vogels, zoals de veldleeuwerik, tapuit, boomleeuwerik, graspieper, paapje, nachtzwaluw en gele kwikstaart zijn gevoelig voor honden. Dat komt omdat honden, meer dan mensen, worden ervaren als predatoren (roofdieren). Juist honden hebben grote gevolgen voor deze vogels, omdat de verstoring door honden onvoorspelbaar is. Vogels kunnen er niet aan wennen en moeten steeds opvliegen, waardoor veel energie wordt verspild. Hierdoor mislukken hun broedsels en kunnen zij minder jongen grootbrengen. Ook houden de vogels te weinig energie over voor de winterperiode en de vogeltrek. De verstoringsafstand van grondbroeders kan wel oplopen tot 750 meter.

Ook andere wilde dieren, zoals reeën en dassen zijn gevoelig voor honden. Alleen de geur van een hond kan al genoeg zijn om op de vlucht te slaan. Om te zorgen dat deze soorten niet verdwijnen uit onze natuurgebieden, vragen wij u om uw hond alleen te laten loslopen in de daarvoor aangewezen gebieden.

Hondenuitlaatservices en hondentrainingen

Hondenuitlaatservices en bedrijven die buiten hondentraining geven, hebben een overeenkomst nodig om gebruik te maken van de natuurgebieden van Utrechts Landschap. Het aantal hondenuitlaatservices en hondentrainingen is de afgelopen jaren sterk gestegen. Utrechts Landschap heeft daarom samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Recreatie Midden-Nederland afspraken gemaakt met deze bedrijven. Er is nauwkeurig gekeken welke gebieden voldoende ruimte bieden voor groepen loslopende honden. Ook is er een gezamenlijke gedragscode opgesteld, waarin is afgesproken hoe de bedrijven met elkaar omgaan, hoe zij rekening houden met andere gebruikers en met de natuur in onze terreinen.

In de volgende gebieden van Utrechts Landschap hebben hondenuitlaatservices een overeenkomst:

  • Panbos
  • Houdringe
  • Biltse Duinen
  • Birkhoven
  • Kozakkenput
  • Hoog Moersbergen

Om een overeenkomst aan te vragen kunt u contact opnemen met Recreatie Midden-Nederland: info@recreatiemiddennederland.nl.

Zie ook: veel gestelde vragen