Hondenbeleid

Utrechts Landschap beschermt natuur in de provincie Utrecht. Omdat honden invloed hebben op de dieren die daar leven én de beleving van andere recreanten, heeft Utrechts Landschap gebieden ingesteld waar honden welkom zijn en gebieden waar honden niet welkom zijn.

Loslopende honden spelend met bal in een meertje

Waar vind ik de regels?

Op iedere gebiedspagina op deze website kun je lezen wat de regels in het betreffende gebied zijn: de hond moet aangelijnd, mag los (mits onder appel) of de hond is niet toegestaan. De regels staan ook op de toegangsbordjes bij onze gebieden. Ook langs de wandelroutes staan bordjes waarop het hondenbeleid is aangegeven. Bij de hoofdentrees van onze gebieden staan informatiepanelen waarop staat of honden welkom zijn.

WAAROM AAN DE LIJN?

In de meeste gebieden van Utrechts Landschap mag uw hond aangelijnd mee. De reden voor deze aanlijnplicht is dat honden wilde dieren kunnen opjagen en aanvallen. Ook vinden andere recreanten het niet altijd prettig als honden loslopen en tegen hen opspringen.

Honden niet toegestaan

In enkele gebieden zijn honden niet toegestaan. Dit zijn gebieden waar vee losloopt, meestal zijn dit galloways, koniks of schapen. De dieren kunnen hun jongen verdedigen tegenover de hond, wat gevaarlijke situaties kan opleveren voor hond en baas. Schapen kunnen door honden worden opgejaagd en gebeten worden, vaak met fatale gevolgen. Grazers kunnen ook ziektes oplopen door de uitwerpselen van honden.

Ook zijn honden niet toegestaan waar de natuur te kwetsbaar is of dieren voorkomen die zeer gevoelig zijn voor verstoring. Utrechts Landschap heeft hier als terreineigenaar een beschermingsplicht.

Utrechts Landschap beschermt natuur en doet haar best tegemoet te komen aan de wens om met de hond los te kunnen lopen. Daarvoor zijn gebieden uitgekozen die dichtbij dorpen en steden liggen, waar uw hond los mag lopen, mits onder appel. Hierdoor hopen wij dat de natuur verderop beter beschermd kan worden. Onder appel betekent dat uw hond zonder aan de riem te lopen op korte afstand bij u blijft, direct op uw commando’s reageert, geen overlast veroorzaakt voor andere gebruikers en zoveel mogelijk op het pad moet blijven. Door een bosperceel struinen is niet toegestaan.

‘MIJN HOND DOET DAT NIET’

Of je hond nu wel of geen wild opjaagt, maakt geen verschil. Het gaat niet om het gedrag van de hond, maar om de reactie van het wild op de hond. Door het zien van een hond wordt een ree of das alert, vooral als het gaat om een loslopende hond. Dit werkt verstorend voor het wild. Regelmatig komt het voor dat het wild op de vlucht slaat en zich in paniek dood rent tegen een hekwerk of onder een auto terecht komt. Bovendien hebben honden van nature een jachtinstinct en jagen als ze loslopen, ook zonder dat de eigenaar dat door heeft. Onze boswachters zien helaas regelmatig dat een ree of das is doodgebeten door een loslopende hond.

Dieren die gevoelig zijn voor verstoring door honden zijn naast reeën ook (jonge) dassen, hagedissen en diverse (zeldzame) broedende vogels. Het verstoren van vogels door honden kan grote gevolgen hebben. De verstoring is namelijk onvoorspelbaar. Vogels kunnen er niet aan wennen en moeten steeds opvliegen, waardoor veel energie wordt verspild. Hierdoor mislukken hun broedsels en kunnen zij minder jongen grootbrengen. Ook houden vogels te weinig energie over voor de winterperiode en de vogeltrek. Met name grondbroedende vogels, zoals de patrijs, veldleeuwerik, tapuit, boomleeuwerik, graspieper, paapje, nachtzwaluw en gele kwikstaart zijn gevoelig voor honden. De verstoringsafstand van grondbroeders kan wel oplopen tot 750 meter.

Ook andere gebruikers kunnen last hebben van uw hond. Denk aan kinderen die bang zijn, mountainbikers en ruiters die achtervolgd worden en mensen die niet van honden houden. Utrechts Landschap wil ook hen de kans bieden om van de natuur te genieten.

Handhaving

Als een hondenbezitter zich niet aan de regels houdt, kan de toezichthouder (BOA) een een proces-verbaal uitschrijven. Het proces-verbaal kost ongeveer €120,-. Dat bedrag gaat naar de staatskas, Utrechts Landschap krijgt hier niets van.

UITZONDERING VOOR HULPHONDEN

Geleidehonden en hulphonden in functie laten we altijd toe, ook in gebieden waar honden niet zijn toegestaan.

Hondenuitlaatservices en hondentrainingen

Hondenuitlaatservices (HUS) en bedrijven die hondentraining geven, hebben een overeenkomst nodig om gebruik te mogen maken van onze natuurgebieden. Utrechts Landschap heeft samen met Staatsbosbeheer afspraken gemaakt met deze bedrijven. Er is nauwkeurig gekeken welke gebieden voldoende ruimte bieden voor groepen loslopende honden. Ook is er een gezamenlijke gedragscode opgesteld, waarin is afgesproken hoe de bedrijven met elkaar omgaan, hoe zij rekening houden met andere gebruikers en met de natuur in onze terreinen. Zo houden we de belasting voor de natuur en andere gebruikers acceptabel.

Vanwege de toenemende drukte in natuurgebieden en het groeiende aantal hondenuitlaatservices, is besloten dat er geen overeenkomsten met nieuwe hondenuitlaatservicebedrijven worden afgesloten.