Lizard Lane

Tijdens de beleefweek is de Lizard Lane voor een kleine groep toegankelijk. Wandelt u mee?

De Lizard Lane; een “weg” voor hagedissen tussen de heideterreinen van Vliegbasis Soesterberg en het defensieterrein de Vlasakkers. Tot 2019 was het vooral bos, maar vanwege veiligheid moesten de bomen onder de hoogspanningsleidingen worden gekapt. Het project Lizard Lane laat zien dat bomenkap niet gepaard hoeft te gaan met het verdwijnen van natuur. Verschillende gebiedseigenaren en gebruikers van het gebied sloegen de handen ineen en kwamen tot het plan een heidecorridor aan te leggen en faunapassages te maken onder de wegen die het gebied doorsnijden. Een prachtig praktijkvoorbeeld van samenwerken aan heideherstel en uitbreiden van het leefgebied van bijzondere planten en dieren. De wandeling in de beleefweek gaat over het deel van de Lizard Lane op het waterwingebied van Vitens.  Sinds 1881 wordt er op Soestduinen grondwater opgepompt om drinkwater van te maken. Maar behalve een waterwingebied is het ook een natuurgebied. Het waterwingebied heeft afwisselend bos en heide, en verrassend reliëf. Vanwege de drinkwaterwinning en de bijzondere natuur is het gebied normaal niet toegankelijk.

Aanmelden voor de wandeling kan door hieronder een ticket te reserveren:

 

Koop nu je tickets!