Word Beschermer

Beerschoten, Houdringe, Panbos - meer informatie

Meer informatie Beerschoten, Houdringe en Panbos

Landgoederen Beerschoten en Houdringe en het Panbos vormen één groot natuurgebied van 378 hectare. In het afwisselende parklandschap van de twee landgoederen komen veel vogelsoorten voor. De eeuwenoude bomen bieden geschikte leefmogelijkheden voor diverse spechtensoorten, bosuil, eekhoorn, boommarter en vleermuizen als dwergvleermuis en grootoor. Voor deze laatste soorten is een verblijf ingericht in de oude ijskelder op het landgoed Beerschoten. Op de droge, zandige terreindelen voelen konijnen zich thuis.

Stuivend zand

Het direct aan Beerschoten grenzende Panbos is een voormalig stuifzandlandschap. Hiervan resteert nog een aantal kleine zandvlaktes, maar het grootste deel van het gebied is begroeid met naaldbos. Karakteristiek voor het Panbos zijn de oude grove dennen die aan de rand van de zandvlaktes staan. Door de wind is het zand tussen de wortels weggestoven en is het wortelstelsel bloot komen te liggen. In één van deze dennen verblijft ’s winters een groep ransuilen. In het Panbos groeien enkele tientallen jeneverbesstruiken die bekend staan als specifieke pioniersplanten in stuifzandgebieden. Zandhagedis en vele insecten profiteren van de droge, en in de zomer warme, zandvlaktes.

Stichtse Lustwarande

De landgoederen Houdringe en Beerschoten behoren tot de Stichtse Lustwarande: de unieke gordel van landgoederen en buitenplaatsen aan de zuidwestflank van de Utrechtse Heuvelrug. Deze lustwarende is rond 1850 is ontstaan als vakantiegebied voor rijke kooplieden en bankiers uit Amsterdam en Utrecht. De letterlijke vertaling is Utrechts (Stichtse) plezier (lust) wandelgebied (warande).

Het parkbos van landgoed Beerschoten is in de negentiende eeuw ontworpen in de Engelse landschapsstijl door tuinarchitect J.D. Zocher jr.. Huize Beerschoten is in 1889 gebouwd in neorenaissance stijl. Landgoed Houdringe bestaat uit bos afgewisseld met grote open ruimtes. Het fraaie huis Houdringe is in 1779 gebouwd. Rond het huis ligt een tuin, deels in Engelse landschapsstijl, deels in Franse barokstijl. 

Herstel Beerschoten en Houdringe

Om Beerschoten een poort van de Lustwarande te laten zijn, heeft het gebied in 2014 een facelift gekregen, waarbij het haar grandeur heeft teruggekregen. Utrechts Landschap heeft diverse elementen van de historische parkaanleg hersteld en wandelpaden opgeknapt. 

Entree

Het raster langs het weiland voor het landhuis is vervangen door een fraai landgoedhek. Ook heeft het landgoed bij de entreelaan weer een voornaam toegangshek gekregen. 

Restauratie wandelbrug en akker

De open ruimte van de ‘Groote Hoek’ is inmiddels in beheer als grote akker met rogge. De monumentale stenen boogbrug over de watergang is gerestaureerd. En van het wandelpad door de akker wordt veel gebruik gemaakt.

Konijnenberg

De Konijnenberg is hersteld in oude glorie, maar wel met nieuwe materialen die het intensieve gebruik ook aankunnen. De heuvel met linde erbovenop is een historisch parkelement uit de 18e eeuw en aangelegd ter versiering waar diverse lanen samen komen. Vanaf een heuvel had je beter uitzicht en was het makkelijker jagen. De Konijnenberg is hersteld met stalen panelen en trappen zodat je er langs en overheen kan lopen zonder dat de heuvel teveel afslijt.

Goudvissenkom

De goudvissenkom is ook een parkelement uit de 18e eeuw. Vroeger stond er water in en werd er gevist op karpers. Maar door de verlaging van de waterstand staat de goudvissenkom al jaren droog. Utrechts Landschap brengt het water terug door op de bodem een ondoorlaatbare laag aan te brengen. Ook worden de wanden verstevigd met staal. Laat nu de goudvissen maar weer zwemmen….

Wandelen tussen meidoorns

Landgoed Houdringe vormt de entree vanuit De Bilt. Door het intensieve gebruik bleek de oude landschappelijke structuur aangetast. Met meidoornhagen is de structuur van de weilanden hersteld, de paden zijn opgeknapt en boomgroepen geplant. Ook is het beheer van de graslanden aangepast. Om meer plantensoorten een kans te geven, komt er een combinatie van maaien en begrazing met Lakenvelders. Voor mensen met honden is Houdringe nu een waar paradijs want het losloopgebied is flink uitgebreid.

Paviljoen

Het Paviljoen is ruim tien jaar geleden ingericht als informatiecentrum voor de Stichtse Lustwarande. Inmiddels is zowel de opzet en inrichting aan een opknapbeurt toe. De locatie en ruimte bieden kansen voor de combinatie van horeca en informatiecentrum. Utrechts Landschap werkt momenteel aan plannen hiervoor. 

Mogelijk dankzij

De werkzaamheden op Houdringe en Beerschoten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse schenkingen van particulieren en de actieve bijdrage van De Chocolademelkloop, de Nationale Postcode Loterij, Vitens, Provincie Utrecht, de Europese Commissie en de Stichting Mens en zijn Natuur. En natuurlijk verder onze Beschermers en bedrijfsvrienden die jaarlijks zorgen voor een substantiële bijdrage in het realiseren van meer en betere natuur en beleving.