Word Beschermer

Beerschoten, Houdringe, Panbos - meer informatie

Beerschoten, Houdringe, Panbos

Meer informatie

Landgoederen Beerschoten en Houdringe en het Panbos vormen één groot natuurgebied van 378 hectare. In het afwisselende parklandschap van de twee landgoederen komen veel vogelsoorten voor. De eeuwenoude bomen bieden geschikte leefmogelijkheden voor diverse spechtensoorten, bosuil, eekhoorn, boommarter en vleermuizen als dwergvleermuis en grootoor. Voor deze laatste soorten is een verblijf ingericht in de oude ijskelder op het landgoed Beerschoten. Op de droge, zandige terreindelen voelen konijnen zich thuis.

Stuivend zand

Het direct aan Beerschoten grenzende Panbos is een voormalig stuifzandlandschap. Hiervan resteert nog een aantal kleine zandvlaktes, maar het grootste deel van het gebied is begroeid met naaldbos. Karakteristiek voor het Panbos zijn de oude grove dennen die aan de rand van de zandvlaktes staan. Door de wind is het zand tussen de wortels weggestoven en is het wortelstelsel bloot komen te liggen. In één van deze dennen verblijft ’s winters een groep ransuilen. In het Panbos groeien enkele tientallen jeneverbesstruiken die bekend staan als specifieke pioniersplanten in stuifzandgebieden. Zandhagedis en vele insecten profiteren van de droge, en in de zomer warme, zandvlaktes.

Stichtse Lustwarande

De landgoederen Houdringe en Beerschoten behoren tot de Stichtse Lustwarande: de unieke gordel van landgoederen en buitenplaatsen aan de zuidwestflank van de Utrechtse Heuvelrug. Deze lustwarende is rond 1850 is ontstaan als vakantiegebied voor rijke kooplieden en bankiers uit Amsterdam en Utrecht. De letterlijke vertaling is Utrechts (Stichtse) plezier (lust) wandelgebied (warande).

Het parkbos van landgoed Beerschoten is in de negentiende eeuw ontworpen in de Engelse landschapsstijl door tuinarchitect J.D. Zocher jr.. Huize Beerschoten is in 1889 gebouwd in neorenaissance stijl. Landgoed Houdringe bestaat uit bos afgewisseld met grote open ruimtes. Het fraaie huis Houdringe is in 1779 gebouwd. Rond het huis ligt een tuin, deels in Engelse landschapsstijl, deels in Franse barokstijl.