Word Beschermer

Ontdek Viaanse polders en uiterwaarden

Viaanse polders en uiterwaarden

Het grootste deel van de natuurterreinen in de directe omgeving van Vianen ligt binnendijks, zoals Bos- en Zwanenkamp en de Waai dat ten westen van de Diefdijk ligt. Bos- en Zwanenkamp bestaat uit drie bossen en ligt ten oosten van het Merwedekanaal en ten zuiden van Vianen. Wat het gebied uniek maakt is de afwisseling tussen grienden en gemengde loofbossen. Vroeger bestond dit gebied vooral uit weilanden. Na de ruilverkaveling in 1990 zijn deze bossen aangeplant. Door de grote verschillen in het landschap is er een grote verscheidenheid aan dier- en plantsoorten. Voor reeën is het een ideale plek om voedsel te vinden en te schuilen. En in het natte grasland nabij de Diefdijk komt moeraskartelblad voor.