Word Beschermer

Ontdek Wulperhorst, Blikkenburg

Wulperhorst, Blikkenburg

Zichtlijnen, graslanden met boomgroepen, oude parkbossen met waterpartijen en mooie wandellaantjes wisselen elkaar af. Op Blikkenburg komen veel planten voor die zijn gebonden aan moeras- en kwelmilieus, zoals waterviolier, gele lis, waterdrieblad, koninginnekruid, tandzaad en kattenstaart. Landgoed Wulperhorst staat bekend om zijn rijkdom aan paddenstoelen. 

Excursie met eigen groep

Het is mogelijk om op Wulperhorst of Blikkenburg een excursie te krijgen met uw eigen groep.

Meer informatie