Word Beschermer
Header afbeelding

Wulperhorst, Blikkenburg

Wulperhorst, Blikkenburg

Wulperhorst, Blikkenburg

Zichtlijnen, graslanden met boomgroepen, oude parkbossen met waterpartijen en mooie wandellaantjes wisselen elkaar af. Op Blikkenburg komen veel planten voor die zijn gebonden aan moeras- en kwelmilieus, zoals waterviolier, gele lis, waterdrieblad, koninginnekruid, tandzaad en kattenstaart. Wulperhorst staat bekend om zijn rijkdom aan paddenstoelen. 

Meer over Wulperhorst en Blikkenburg

Praktische informatie

  • Wandelen

    Beide gebieden zijn deels toegankelijk. De gemarkeerde Bunsingroute (5,6 km) gaat langs beide landgoederen. 

    U kunt voor deze gebieden een exursie met eigen groep aanvragen. 

  • Honden

    In de gebieden niet toegestaan. Op de wandelroute welkom, mits aangelijn.

  • Ruiters

    Niet toegestaan.

  • Mountainbiken

    Niet toegestaan.

  • Rolstoelen

    Geen faciliteiten.

  • Ingang

    Wulperhorst: via Tiendweg, Zeist.
    Blikkenburg: niet toegankelijk. 

  • Boswachter

    Joris Hellevoort