Word Beschermer

Meer informatie

Meer informatie

Utrechts Landschap heeft Zanderij Maarn in april 2014 in eigendom gekregen. Recreatieschap Midden-Nederland is pachter en beheerder. Samen met het recreatieschap werkt Utrechts Landschap aan een beheerplan om natuur en recreatie gezamenlijk te beheren en met de inzet van schapen en maaien de schrale gronden uit te breiden.

Zwerfsteneneiland

Het Zwerfsteneneiland is een Aardkundig Monument en wordt beheerd door de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland. Het bestaat uit een natuur- en een
cultuurgedeelte. Er liggen stollingsgesteenten, afzettingsgesteenten en omzettingsgesteenten. De zwerfstenen zijn hier in de voorlaatste ijstijd gekomen en in 1999 op het eiland neergelegd. De stichting verzorgt gratis rondleidingen. www.aardkundigewaarden.nl

Recreatie

Het gebied is in 2013 opengesteld voor publiek. Er loopt een wandelpad door de zuidkant van het gebied, dat weer is aangesloten op landgoed Stameren en Hoog Moersbergen. Een extra attractie op deze wandeling zijn de steile trap en het uitzichtplateau. Fietsen, vissen, zwemmen en honden zijn niet toegestaan in het gebied.