Aankoop 1,8 hectare natuur bij Vianen

Utrechts Landschap koopt 1,8 hectare bij Vianen om natuur te verbinden.

All rights reserved
Utrechts Landschap verbindt natuurgebieden zodat reeën meer leefruimte krijgen.

Utrechts Landschap heeft een perceel van 1,8 hectare aangekocht in de omgeving van Vianen. Het perceel ligt in de polder Boven-Autena en binnen het Natuur Netwerk Nederland.

Utrechts Landschap beschermt al 95 jaar natuur en erfgoed in de provincie Utrecht. De stichting koopt natuur en erfgoed aan om het te behouden voor de toekomst. Het verbinden van natuurgebieden tot een groter geheel is daarbij het streven.

Aaneengesloten natuurgbied
Het nieuw aangekochte perceel ligt aan het fietspad ten noorden van de A2, vlak bij de natuurgebieden Bolgerijen en Autena, die al in bezit zijn van Utrechts Landschap. De aankoop brengt het realiseren van een aaneengesloten natuurgebied in die omgeving weer een stuk dichterbij.

Het aangekochte perceel was tot voor kort in gebruik als snijgriend en zal worden omgevormd naar bos. Het jonge bos zal in de toekomst dekking bieden aan reeën en aan zangvogels, waaronder de zwartkop, tjiftjaf en zanglijster. De aankoop was mede mogelijk dankzij een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds.