Aanleg van nieuwe MTB-verbinding in Birkhoven

In augustus en september voert Utrechts Landschap werkzaamheden uit in natuurgebied Birkhoven bij Amersfoort. In het gebied fietsen mountainbikers regelmatig over sluip- en wandelpaden om de mountainbikeroute in Soest te bereiken. Om te zorgen dat wandelaars, fietsers, ruiters en mountainbikers veilig naast elkaar kunnen recreëren, wordt een klein gedeelte van Birkhoven nu opnieuw ingericht. De verwachting is dat de werkzaamheden medio september zijn afgerond.

Toenemende drukte

Al een paar jaar zien we een toename van mountainbikers die de wandel- en fietspaden in Birkhoven gebruiken. Geregeld worden sluippaden en wandelpaden gebruikt om de mountainbikeroute in Soest te bereiken. Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties en leidt tot ergernis bij wandelaars. Daarom leggen we nu een verbinding aan voor mountainbikers. Het tracé verbindt het parkeerterrein van Birkhoven met het fietspad Amersfoort-Utrecht. In een steeds drukker bos is het scheiden van wandel-, fiets-, en mountainbikepaden noodzakelijk om de veiligheid van alle bezoekersgroepen te waarborgen en overlast weg te nemen.

Nieuwe paden

De paden van de aangegeven wandelroute door Birkhoven en het hondenlosloopgebied blijven ongewijzigd. Voor de aanleg van de verbinding wordt een klein deel van het bestaande wandelpad langs het dierenpark gebruikt. Dit pad is daarom niet langer toegankelijk voor wandelaars. Ook de toegangspaden naar het nieuwe mountainbikepad worden afgesloten voor wandelaars om gevaarlijke situaties te voorkomen. Bij de herindeling maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande paden. Daarnaast worden enkele nieuwe paden aangelegd om de verbinding te realiseren.

In overleg met omgeving

Voor de werkzaamheden is een uitgebreid ecologisch onderzoek gedaan. Er worden geen bomen gekapt voor de aanleg van nieuwe paden. De herinrichting is in overleg met de omgeving en gebruikers van Birkhoven vormgegeven. De werkzaamheden zijn naar verwachting medio september afgerond. 

Kijk voor meer informatie over het natuurgebied op Birkhoven