Berghuis wordt Mas Montagne


Utrechts Landschap draagt de horeca-exploitatie van het Berghuis in Amerongen over aan Maaike Olthoff en Eric Schmets. Zij zetten voor minimaal 1 jaar een pop-up restaurant op onder de naam Mas Montagne (Berghuis in het Frans), waarbij duurzame en regionale producten op de kaart centraal staan.

beukenbos in de lente

Gestreefd wordt naar een spoedige (her)opening, waarbij op zeer korte termijn een klein assortiment wordt aangeboden en gefaseerd wordt toegewerkt naar een grotere kaart ten behoeve van lunch, borrel en diner. De nieuwe horeca-exploitant zal hierover zo spoedig mogelijk berichten.

In de komende periode wordt door Utrechts Landschap en Mas Montagne geïnvesteerd in het restaurant, de tabaksschuur en de woning om straks alle gasten welkom te heten op een frisse, aantrekkelijke en vernieuwde uitspanning in het bos.