Bestrijden bonte knaagkever in Kortrijkse Molen

In het houtwerk van de Kortrijkse Molen aan de A12 in Breukelen is de bonte knaagkever aangetroffen. Deze kever tast de houten balken aan waardoor de constructie ernstig verzwakt. Utrechts Landschap gaat de bonte knaagkever in de houten delen van de Kortrijkse Molen van 3 tot en met 6 juni bestrijden.

Binnenwerk Kortrijkse Molen

De bonte knaagkever is een grote bedreiging voor historische molens. Het kleine beestje tast het hout van de molens van binnenuit aan en is lastig te bestrijden. Maatregelen moeten worden genomen om ernstige schade te voorkomen.

Bestrijding door specialisten
Het bestrijden van de bonte knaagkever vereist een specialistische aanpak. Om alle knaagkevers inclusief de larven te verwijderen moet een gassing worden uitgevoerd. Een gassing is vooralsnog de enige afdoende maatregel om de molen helemaal vrij te krijgen van de bonte knaagkever. Alternatieve methodes, zoals op het houtoppervlak aangebrachte bestrijdingsmiddelen, hebben nauwelijks effect.

Molen wordt ingepakt
Op 3 juni wordt de Kortrijkse Molen ingepakt met een speciaal tentdoek en gasdicht gemaakt. Er wordt een verplichte veiligheidszone gecreĆ«erd van 10 meter rondom de molen. Zodra de molen is ingepakt en het gebied is afgezet, wordt een speciaal gas toegediend. De concentratie wordt gemeten door een gassingsleider. De methode die wordt toegepast staat onder controle van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Er zijn geen gezondheidsrisico’s voor de omgeving. Op 6 juni wordt het gas langzaam en gecontroleerd in de lucht vrijgelaten en wordt de molen weer uitgepakt.