Bestrijding grote waternavel

Waternavel - Oostbroek.jpg

Onlangs troffen we op landgoed Oostbroek grote waternavel aan in de watergangen. Dat was even schrikken! Grote waternavel is namelijk een zeer snel groeiende drijvende waterplant afkomstig uit Noord Amerika. Door zijn invasieve karakter vormt het al snel een dik tapijt (tot 30 cm dikke ‘drijftillen’) op het water en verdringt daarmee andere plantensoorten. En dat is nog niet alles. Ook neemt de hoeveelheid zuurstof in het water snel af, waardoor de invasieve exoot een bedreiging vormt voor vissen, amfibieën, andere waterdieren en waterplanten.

Jaren ‘70

Grote waternavel werd in de jaren ‘70 van de vorige eeuw door tuincentra als vijverplant verkocht. Sommige vijvereigenaren hebben het plantafval in de natuur gedumpt. Door onzorgvuldig maaibeheer of bestrijding kon de waterplant zich verder uitbreiden. Sinds augustus 2016 is het in de EU lidstaten verboden de plant te kweken, te verhandelen of te verspreiden.

Bestrijding

Door het zachte klimaat is deze plant nu al erg vroeg in het jaar explosief aan het groeien. De bestrijding dient zorgvuldig te gebeuren want ieder afgebroken stukje plant, kan weer een nieuwe plant vormen. Tijdens de bestrijding zijn soms plantendelen onder het wateroppervlak verdwenen om later alsnog weer verder uit te groeien aan de oppervlakte. Door stroming in het water kan de plant zich zeer gemakkelijk verspreiden. Daarom moet Utrechts Landschap de watergangen blijven monitoren.

Bestrijding van grote waternavel is de verantwoordelijkheid van het waterschap (HDSR). Daar dient ook altijd melding te worden gemaakt wanneer de waterplant wordt aangetroffen. Utrechts Landschap heeft echter niet op hun komst gewacht, maar is meteen met vrijwilligers tot actie overgegaan om de exoot te verwijderen om verdere uitwas te voorkomen.