Bruggen Vijverbos worden vervangen

In de week van 31 oktober gaat de firma Verkuil en Moree in opdracht van Utrechts Landschap de bruggen in het Vijverbos te Harmelen vervangen. De houten bruggen hebben geleden onder de tand des tijds. Ten behoeve van de veiligheid is gekozen voor het plaatsen van nieuwe bruggen. De werkzaamheden gaan ongeveer drie weken duren. De natuurorganisatie vraagt bezoekers rekening te houden met tijdelijke afzettingen en het hiermee gepaarde ongemak.

copyright dick jeukens
Te vervangen brug in het Vijverbos

In het beschermd natuurgebied Vijverbos zijn vier bruggen, waarvan twee met brugleuningen. De afgelopen jaren ging de kwaliteit langzaam achteruit en zijn er slechte planken vervangen. Met het oog op de veiligheid van bezoekers gaat Utrechts Landschap de bruggen nu vervangen. De nieuwe bruggen zijn van eikenhout. Dit natuurlijk materiaal past het beste in het karakter van het bospark. Tevens zal de hoogste brug worden verlaagd naar een hoogte van 80 cm boven het waterpeil.

Het vervangen van de bruggen is een onderdeel van een groter herstelproject in het Vijverbos. Sinds afgelopen jaar zijn er diverse werkzaamheden gaande, waaronder het afzetten van hakhout, het wegzagen van zieke en aangetaste bomen, stormschade ruimen en het opknappen van de paden. Voor laatstgenoemde zijn voorbereidende werkzaamheden getroffen, voltooiing geschiedt na herstel van de bruggen.

Vijverbos was in de 19e eeuw met de omliggende gronden in gebruik als lust- en jachtoord bij Huize Harmelen. Later werd het loofbos omgevormd tot een park in de Engelse landschapsstijl met slingerpaden, een natuurlijk ogende waterpartij, essenhakhout, boomgroepen, grasland en een boomgaard. In 1913 is het eiland ontstaan waarop een huis is gebouwd.

Door de afwisseling tussen open en dicht alsmede nat en droog, komen er in het beschermd natuurgebied Vijverbos talrijke planten- en diersoorten voor. Langs de vijver staan monumentale bomen zoals wilgen, platanen en eiken.