Eerste editie Groen Geld Diner groot succes

Benefietavond levert Utrechts Landschap ruim halve ton op voor natuuraankoop in De Bilt

Het Groen Geld Diner dat donderdag 22 juni plaatsvond op Park Vliegbasis Soesterberg was een groot succes. Tijdens de benefietavond is in totaal 56.529 euro opgehaald. Utrechts Landschap wil dit geld gebruiken om natuur aan te kopen van de gemeente De Bilt.

Belangrijk groen
Utrechts Landschap kan mogelijk diverse bossen en natuurterreinen, waaronder ‘Het Leijense Bos’ en ‘Heidepark’ aankopen van de gemeente De Bilt.  Daarover vinden gesprekken plaats. Als De Bilt deze gronden verkoopt aan Utrechts Landschap, dan blijft het gebied voor altijd groen en kan het geen andere bestemming meer krijgen, zoals woningen en wegen.

Directeur-rentmeester Utrechts Landschap, Saskia van Dockum: “Fantastisch dat we met het Groen Geld Diner zo zijn gesteund door alle gasten en we een geweldig bedrag hebben opgehaald. We zetten dit prachtige bedrag graag in om de gebieden van de gemeente De Bilt aan te kopen en robuuster te maken. Het zijn belangrijke hectares groen, grenzend aan bestaande natuur in eigendom van Utrechts Landschap. Zo kunnen we de verbindingen tussen de gebieden nog sterker maken.”

Wethouder gemeente De Bilt, Anne Marie ‘t Hart “De natuur in onze provincie staat onder druk. Het college van De Bilt wil daarom de ‘groene gordel’, de groene ruimte in onze gemeente tussen onze dorpen, beschermen en versterken. Een wens uit het coalitieakkoord 2022, ‘Ruimte voor morgen’ is om het Leijense Bos over te dragen aan Utrechts Landschap. Over deze en andere stukken natuur zijn afgelopen jaar gesprekken gevoerd met Utrechts Landschap. Volgende stappen zijn nog procedureel huiswerk en nadere uitwerking van voorwaarden en afspraken, die hopelijk zullen leiden tot overdracht. Ik wil een groot compliment geven aan Utrechts Landschap voor hun belangrijke werk, en deze originele benefietavond.”

Diner en veiling
Meer dan honderd gasten mocht Stichting Het Utrechts Landschap verwelkomen op deze eerste editie van het Groen Geld Diner. Onder de aanwezigen waren ondernemers en particulieren zoals donateurs van Utrechts Landschap en omwonenden van de aan te kopen gebieden. Na een korte wandeling over de voormalige vliegbasis werden de gasten ontvangen in Shelter 611. Hier vond het diner plaats. Tussen de gangen door waren er muzikale optredens, diverse sprekers en een veiling. Onder de hamer gingen onder andere nazaten van bijzondere bomen, een ontbijtsafari, diverse schilderijen en een houten bankje met inscriptie.