Effecten stikstof Veluwe lijken ook te spelen op Utrechtse Heuvelrug

De negatieve effecten van stikstof op de natuur van de Veluwe spelen zeer waarschijnlijk ook op de Utrechtse Heuvelrug. Dat blijkt uit onderzoek dat Utrechts Landschap heeft laten uitvoeren door het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) in Driebergen. Het onderzoeksrapport is op 5 december overhandigd aan de heer De Kruif, directeur-bestuurder van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Breeveen
Breeveen

Er is al veel bekend over de negatieve effecten van stikstof op de natuur en bodem in de Europees beschermde Natura2000 gebieden zoals de Veluwe. Over de effecten op andere natuurgebieden, zoals de Utrechtse Heuvelrug is veel minder bekend. Terreinbeheerders zien echter dat ook hier het nodige aan de hand is, waaronder vergrassing van heide, sterfte van eiken en plakkaatvorming door mos in stuifzandgebieden.

Utrechts Landschap heeft het Kennisnetwerk OBN gevraagd te onderzoeken of de kennis over de Veluwe ook bruikbaar is voor de Utrechtse Heuvelrug. Conclusie is dat het zeer waarschijnlijk is dat de negatieve effecten van stikstof op de Veluwe ook spelen op de Heuvelrug, want de geomorfologie, bodems, vegetatietypen en stikstofbelasting zijn (deels) vergelijkbaar.

In het rapport wordt een aantal maatregelen besproken die de negatieve gevolgen van stikstof kunnen verminderen. Een belangrijk advies is om een meetnet in te stellen om de bodemkwaliteit op de Utrechtse Heuvelrug structureel te meten. Hiermee kunnen verbeteringen en knelpunten worden vastgesteld. Ook kan er dankzij de meetgegevens actie worden ondernomen nog voordat kenmerkende planten- en diersoorten zijn verdwenen. Het rapport van de OBN is gepubliceerd op www.natuurkennis.nl.