Feestelijke heropening monumentaal overpark Over-Holland

‘We zien de ijsvogel weer!’, aldus Saskia van Dockum vol blijdschap. Met deze woorden begroette de directeur-bestuurder van Utrechts Landschap de genodigden bij de feestelijke heropening van het historische overpark Over-Holland te Nieuwersluis. Samen met wethouder Dick Polman van gemeente Stichtse Vecht en buurtbewoonster Joke Wervelman is heeft zij op 23 oktober de laatste boom aangeplant. Hiermee is de restauratie van het overpark voltooid.

‘We zien de ijsvogel weer!’, aldus Saskia van Dockum vol blijdschap. Met deze woorden begroette de directeur-bestuurder van Utrechts Landschap de genodigden bij de feestelijke heropening van het historische overpark Over-Holland te Nieuwersluis. Samen met wethouder Dick Polman van gemeente Stichtse Vecht en buurtbewoonster Joke Wervelman heeft zij op 23 oktober de laatste boom aangeplant. Hiermee is de restauratie van het overpark voltooid.

Twee jaar lang is er intensief gewerkt om het historische karakter van het monumentale overpark nabij Breukelen te herstellen en daarmee zowel de toegankelijkheid als de beleefbaarheid te verbeteren. Waterpartijen zijn gebaggerd, bomen, heesters en laanbomen aangeplant, paden hersteld, nieuwe bruggen geplaatst, dammen met duikers door bruggen vervangen, de entree gereorganiseerd en de tuinschuur gerestaureerd.

Het overpark kenmerkt zich door een afwisseling van parkbos, zichtlanen, sloten en kruidenrijk grasland. De veelzijdige aanplant zorgt ervoor dat dit een aangename plek is voor zowel bezoekers, als ook voor flora en fauna.

In het gerestaureerde overpark gaat de geschiedenis terug tot de zeventiende eeuw. Dit beeld is versterkt door de aanplant van meer dan honderd laanbomen (zomereiken, zomerlinden, koningslinden). In de afgelopen jaren zijn in de parkbosvakken gaten ontstaan door de essentaksterfte en diverse stormen. Hier heeft al voor een deel natuurlijke verjonging plaatsgevonden, maar de meeste gaten zijn gevuld met nieuwe aanplant van veldesdoorn, haagbeuk, moeraseik, wintereik, winterlinde, iep, zoete kers, zwarte els, hazelaar, gele kornoelje, hulst, gewone vogelkers, egelantier, gewone lijsterbes en Gelderse roos. In de lindelaan, in het verlengde van de entree bij de gerestaureerde zadeldakschuur, zullen in het voorjaar grote sneeuwklokjes het voorjaar inluiden.

Van zonsopkomst tot zonsondergang kunnen bezoekers vrij wandelen op de paden. Ook honden zijn welkom, mits aangelijnd.
 
De kosten van de restauratie waren ongeveer een miljoen euro. Dit bedrag is succesvol gedekt door het Parelfonds van de provincie Utrecht, vermogensfondsen (Prins Bernhard Cultuur Fonds, K.F. Heinfonds, Rabobank Gooi en Vechtstreek, Stichting SBB, Stichting Socubel en het Dinamofonds), een succesvolle crowdfunding onder de achterban en omwonenden, Nationale Postcode Loterij en een eigen bijdrage van Utrechts Landschap.