Fundering Oukoper Molen

Werkzaamheden Oukoper Molen

Dit jaar zijn bij de Oukoper Molen veel werkzaamheden gepland. Voor de zomervakantie zijn de nieuwe roeden gestoken. Twee weken geleden is de aannemer begonnen met de nieuwe fundering. Na voorbereidende werkzaamheden zijn de palen van de nieuwe fundering van de Oukoper Molen succesvol geheid. Het zijn stalen buispalen waar later beton in is gestort. Daarna zijn de palen met elkaar verbonden door funderingsbalken, die op hun beurt, met behulp van inkassingen, het bestaande metselwerk van de ondertoren van de molen ondersteunen. Als deze werkzaamheden zijn afgerond zal het erf nog worden opgehoogd. Daarna is de molen klaar om weer wekelijks te draaien en malen. De molenaars kunnen niet wachten!

De restauratie is mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen vanuit het Parelfonds, het Molenfonds en diverse andere fondsen en crowdfunding.