Help mee en maak de Utrechtse natuur gezonder en sterker

Bomen zijn de toekomst! Ze zijn van levensbelang voor mens en natuur, nu én voor volgende generaties. Bomen dragen bij aan een beter klimaat en bieden beschutting aan allerlei dieren. Bovendien maken ze onze leefomgeving aantrekkelijker en gezonder. Daarom wil Utrechts Landschap de natuur komend jaar met ruim tienduizend bomen versterken. Een bijzonder project waar iedereen aan kan bijdragen door een boom of struik te doneren.

Tienduizend bomen
Om de natuur te versterken wil Utrechts Landschap komend jaar ruim tienduizend bomen planten. Dat klinkt als heel veel, maar boswachter Maarten den Hartigh legt uit dat veel jonge aanplant klein is; struikachtig, op kniehoogte. Want hoe kleiner de aanplant, hoe groter de kans dat zo’n boom goed aanslaat. De bomen en struiken worden aangeplant in maar liefst 25 natuurgebieden. Bomen planten en onderhouden is kostbaar. Helaas zijn de eigen middelen van Utrechts Landschap ontoereikend voor voldoende nieuwe aanplant. Daarom is elk bedrag welkom via www.utrechtslandschap.nl/doneer.

Klimaat- en toekomstbestendig
Met de donaties worden ook solitaire bomen geplant op buitenplaatsen en heesters om een mooie bosrand te creëren tussen akkerland en bos. Daar bloeit de biodiversiteit enorm van op. Ook worden oude lanen verjongd en klimaatbestendig gemaakt. Maarten den Hartigh: ‘Veel oudere beuken lijden zwaar onder de lange, droge zomers. Lindes kunnen beter tegen droogte, dus nu vervangen we beuken soms door lindes of kastanjes. Zo ben je met een grotere soortenrijkdom klimaat- én toekomstbestendig.’

Nieuwe natuur
Utrechts Landschap brengt soorten terug die nu op veel plekken niet aanwezig zijn, zoals de winterlinde, ratelpopulier en haagbeuk. Het voordeel van deze boomsoorten is dat hun bladeren goed verteren en daarmee de bodem verbeteren. Daarnaast plant de natuurorganisatie bomen aan om historische parkbossen in ere te herstellen en om bos te realiseren op voormalige landbouwgronden. Tenslotte worden twee boomgaarden aangeplant met fruitbomen; de oogst dient als voedsel voor insecten en vogels.

Help mee
Al in 2021 voerde Utrechts Landschap een grote campagne voor het aanplanten van nieuwe bomen in de gebieden. Toen werden er dankzij donateurs duizend nieuwe bomen aangeplant. Ook nu kun je bijdragen aan meer en gezonde natuur in de buurt door een boom te doneren. Doneren kan al vanaf vijf euro. Kijk op http://www.utrechtslandschap.nl/doneer om te zien welke bomen er op de wensenlijst van de boswachters staan.