Help mee natuur rond Driebergen en Maarn te behouden


Ruimte in de provincie Utrecht is schaars. Juist daarom is het belangrijk bestaande natuur zoveel mogelijk te behouden. Utrechts Landschap krijgt de kans om 120 hectare natuur rondom Driebergen en Maarn van de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan te kopen en te voor altijd veilig te stellen. Boswachter Alex Westerman roept omwonenden op om daarbij te helpen.

Campagnebeeld 'Help mee natuur rond Driebergen en Maarn te behouden'

Gemeente Utrechtse Heuvelrug wil de natuur afstoten, omdat het bezit ervan niet tot haar kerntaak behoort. Het gaat om het Rijsenburgse Bos met de Heidetuin, het Driebergse Bos, de Koeheuvels, Beerschoten-Willinkshof, Hoenderdaal en Wildbaan Zuidwest. De gemeente kiest ervoor om deze gebieden aan een natuurorganisatie te verkopen, zodat ze niet verloren gaan. Boswachter Alex: ‘Al deze gebieden grenzen aan de bebouwde kom van Driebergen en Maarn. Omwonenden wandelen daar zo vanuit huis de natuur in of genieten van het zicht op deze natuurgebieden. Wie wil dat niet behouden?’

Volgens boswachter Alex kan Utrechts Landschap met 5 euro al 3 vierkante meter natuur veilig stellen. ‘Ik roep iedereen in Driebergen en Maarn op om een bijdrage te doen via www.utrechtslandschap.nl/120hectare. Zo zorgen we er samen voor dat het rondom Driebergen en Maarn mooi groen blijft.’ Als het lukt om de gebieden aan te kopen, wordt Utrechts Landschap nog dit jaar eigenaar van de natuurgebieden.

Hoge natuurwaarde

Utrechts Landschap wil de natuurgebieden graag aankopen omdat ze een hoge natuurwaarde hebben, vlakbij natuurgebieden liggen die al in bezit zijn van Utrechts Landschap of grenzen aan belangrijke natuurverbindingen. ‘Door natuurgebieden met elkaar te verbinden vergroten we de biodiversiteit. Als er meer soorten in een gebied voorkomen, maakt dat de natuur veerkrachtiger en beter bestand tegen extreme invloeden, zoals de gevolgen van klimaatsverandering. Biodiversiteit is het vangnet voor een ecosysteem’, aldus boswachter Alex. Gezonde natuurgebieden zijn daarnaast ook goed voor de mens. ‘We hebben minder last van hitte, meer frisse lucht en een fijne plek om ons op te laden.’

Toekomstig beheer

Op de Koeheuvels wil Utrechts Landschap het unieke heidelandschap met oude zeldzame jeneverbesstruiken verder versterken. Boswachter Alex: ‘Door struiken en bomen handmatig te verwijderen en de heide te begrazen met een gescheperde schaapskudde, houden we de heide open en verbetert de natuurkwaliteit.’ Vanwege het ecoduct over de A12, speelt het Driebergse Bos een belangrijke rol in het verbinden van natuurgebieden. Utrechts Landschap wil graag de biodiversiteit van dit bos verhogen. ‘Dat doen we door te werken aan een meer inheems en gemengd bos met bomen van verschillende leeftijden’, aldus boswachter Alex. Er blijft ook meer dood hout in het bos liggen of staan. ‘Daar profiteren spechten, boommarters, vleermuizen en insecten van.’

Heidetuin

Utrechts Landschap is enthousiast over de Heidetuin in het Rijsenburgse Bos. ‘Samen met de vrijwilligers van de Heidetuin willen we deze bijzondere heidecollectie opknappen en toekomstbestendig maken’, aldus de boswachter. ‘Door het assortiment en de inrichting af te stemmen op langere periodes van hitte en droogte, zorgen we ervoor dat deze parel straks jaarrond een bezoek waard is.’

Help mee

Voor de aankoop van natuur is Utrechts Landschap afhankelijk van donaties. Elk bedrag is van harte welkom. Doneren kan via www.utrechtslandschap.nl/120hectare. Hier kunnen mensen ook een giftbox aanvragen waarmee geld kan worden ingezameld tijdens verjaardagen, buurtbarbecues, een zelf georganiseerde sponsorloop of andere activiteit.