Herstel overpark Over-Holland weer begonnen

Nu het broedseizoen voorbij is, heeft Utrechts Landschap de werkzaamheden hervat in het overpark van Over-Holland bij Nieuwersluis. Tijdens de februaristormen zijn tientallen bomen gesneuveld. Deze worden opgeruimd. Daarnaast wordt een aantal bomen gekapt. Het gaat vooral om essen die stervende zijn (essentaksterfte). Veel van de in februari omgewaaide bomen zijn eveneens zieke essen.

wandelaars met hond Over Holland

Later in het jaar gaat Utrechts Landschap honderden bomen aanplanten in de verschillende bosvakken: zomereik, wintereik, moeraseik, linden, veldesdoorn, haagbeuk, zwarte els, meidoorn, gele kornoelje, hazelaar, lijsterbes, hulst en nog veel meer. Vanaf de Rijksstraatweg zal de laan met zomerlinden worden beplant. De paden links van deze laan zullen met eik worden beplant. De monumentale eiken die de tand des tijds hebben doorstaan, laten we uiteraard staan. In verschillende bosvakken staan jonge zaailingen van onder andere meidoorn en eik. Die zaailingen laten we uitgroeien tot volwassen bomen. Vanaf 2023 zal het beeld van door stormen kaal geslagen bosvakken en lanen dus flink zijn veranderd!

Door de droogte hebben de beuken van de hoofdzichtas naar het huis Over-Holland het erg moeilijk. De februaristormen hebben veel schade aangericht. We houden de vitaliteit van deze bomen in de gaten. Op termijn zullen de beuken worden vervangen door koningslinden. Eind 2022, begin 2023 zullen nog nieuwe bruggen worden geplaatst. De bruggen vervangen duikers waardoor de doorstroming wordt verbeterd. De beleving van het water wordt eveneens vergroot.

Overigens is de laatste tijd regelmatig het ree in het park gesignaleerd. Omwonenden hebben diverse keren een ree gezien en in verschillende bosvakken zijn veegsporen van een reebok aangetroffen. Het is mede daarom van het grootste belang uw hond aangelijnd te houden.