Het Cultuurfonds doneert 2 miljoen euro aan natuur in Nederland

Kapitaalinjectie voor natuurherstel – De staat van de natuur holt hard achteruit; 2023 was het warmste én natste jaar ooit gemeten, met daarbij een droogterecord. Het realiseren van klimaatbestendige natuur is noodzakelijk en daarom investeert het Cultuurfonds dit jaar 2 miljoen extra via de provinciale Landschappen.


Dit bedrag komt bovenop de 1,5 miljoen euro waarmee het Cultuurfonds jaarlijks al bijna 300 natuurprojecten ondersteunt. “Natuur en cultureel erfgoed zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Klimaatverandering heeft een enorme impact op het Nederlandse landschap en daarom doneren we de extra 2 miljoen aan provinciale Landschappen. Het creëren van klimaatbestendige natuur is een prioriteit”, aldus Cathelijne Broers, directeur van het Cultuurfonds.

Elke euro die in Europa geïnvesteerd wordt in natuurherstel levert 8 tot 38 euro op, blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie. De provinciale Landschappen versterken al tientallen jaren de natuur en beschermen het landschap en cultureel erfgoed in Nederland.
De Nederlandse natuur staat onder grote druk. Veel kwetsbare plant- en diersoorten dreigen uit ons land te verdwijnen, ook omdat bijna alle leefgebieden in een slechte milieuconditie verkeren. Dankzij de vrij te besteden en genereuze donatie van het Cultuurfonds kunnen onze 12 provinciale organisaties diverse, noodzakelijke herstelprojecten starten. De bijdrage van het Cultuurfonds werkt daarbij ook als financieel vliegwiel, zodat we een nog grotere impact kunnen realiseren”, legt Hank Bartelink, directeur-bestuurder LandschappenNL uit.

De provinciale Landschappen dragen met natuurbescherming en natuurontwikkeling bij aan het herstellen van de biodiversiteit. Zo zijn er bufferzones gerealiseerd voor wateropvang bij hevige buien en door aanplant van gevarieerd bos wordt CO2 opgenomen, wat goed is voor bodemherstel. Een gezonde bodem houdt meer water vast en draagt dus bij aan de natuurkwaliteit. “Utrechts Landschap is ontzettend blij met het vertrouwen van het Cultuurfonds. Deze genereuze bijdrage zetten we in voor meer natuur in onze provincie. En zoals we dat altijd doen spannen we ons in om het bedrag met hulp van onze donateurs en bedrijfsvrienden te verhogen zodat we nog meer meters kunnen maken. Het Cultuurfonds zaait, de natuur gaat oogsten,” aldus Saskia van Dockum, directeur-bestuurder van Utrechts Landschap.

Geef om natuur
Dat het Cultuurfonds al zo’n 60 jaar bijdraagt aan het behoud en de versterking van de natuur in Nederland kan dankzij de genereuze steun van donateurs en schenkers. Broers: “We kunnen niet zonder de schenkingen van natuurliefhebbers, want de nood is hoog om te investeren in klimaatbestendige landschappen. Op die manier kunnen we bijdragen aan belangrijke natuurprojecten, educatie, biodiversiteit en behoud van landschappen. We roepen natuurorganisaties dan ook op om een aanvraag bij ons in te dienen.” Zo steunde het Cultuurfonds onder andere de aanleg van hoogstamboomgaarden als leefgebied voor de steenuil, het reddingsplan biodiversiteit in het Zuid-Limburgs heuvellandschap, natuurontwikkeling van het kweldergebied Peazemerlannen voor weide- en wadvogels en regionale initiatieven voor groene daken en schoolpleinen.

Het Cultuurfonds
Het Cultuurfonds investeert jaarlijks meer dan 40 miljoen euro in de toekomst van cultuur en natuur, dankzij particuliere giften en nalatenschappen, samenwerking met partners en de afdracht van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij. Via het Cultuurfonds krijgen jaarlijks ruim 3.500 cultuur- en natuurprojecten door heel Nederland, in het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Suriname een financiële bijdrage. Kijk voor meer info op cultuurfonds.nl/natuur.