Hooge Kampse Plas Groenekan feestelijk opgeleverd

Na tien jaar werk is de Hooge Kampse Plas in Groenekan klaar. De afgelopen jaren is de Hooge Kampse Plas omgevormd tot een mooi natuurgebied. Op donderdag 13 oktober werd de voltooiing van het werk gevierd met betrokken partijen en omwonenden.

Van stinkgat naar natuurgebied

In en rond de Hooge Kampse Plas zijn ecologische en maatschappelijke doelen met elkaar verbonden. De plas is eind jaren zeventig ontstaan doordat er zand werd weggegraven voor de aanleg van de A27. In de jaren daarna werd de diepe put volgestort met afval. De plas kreeg daardoor de bijnaam ‘stinkgat’. Gelukkig is dat verleden tijd.

De handen ineen

Sinds 2003 zijn de plas en de omringende oevers in eigendom van Utrechts Landschap. Direct besloot Utrechts Landschap dat de plas moest worden aangepakt. Niet in de laatste plaats omdat de plas deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur. Utrechts Landschap en Grondbank GMG hebben toen de handen ineengeslagen. Tussen 2010 en 2020 heeft Grondbank GMG, onderdeel van de K3 organisatie, de van oudsher aanwezige vervuilde bodem veilig afgedekt, de plas ondieper gemaakt en eilandjes aangelegd. Dat alles is gedaan door het toepassen van overtollige, herbruikbare grond en waterbodem die vrij kwam bij projecten in de omgeving. Daarmee is de Hooge Kampse Plas een schitterend gebied geworden met een flora en fauna waar iedereen volop van kan genieten.

Dennis Jeurissen, directeur van Grondbank GMG: “We zijn er trots op dat we als Grondbank GMG bij hebben kunnen dragen aan de ontwikkeling van de Hooge Kampse Plas. Met alle betrokken partijen en een betrokken omgeving. Het is een project geworden waarin ‘samen’ het kernwoord was en is: Samen gemaakt, en nu samen van genieten.

Vogelrijk gebied

De Hooge Kampse Plas is nu een bijzonder vogelrijk gebied. Het resultaat is een divers natuurgebied met veel kansen voor flora en fauna. Directeur-rentmeester Saskia van Dockum van Utrechts Landschap: “We zijn ontzettend blij dat de Hooge Kampse na tien jaar is ontwikkeld tot een divers en geliefd natuurgebied. Het gebied is een belangrijke natuurschakel: het verbindt het Kromme Rijngebied met de Utrechtse Heuvelrug en het veenweidegebied. Een plek waar vogelaars, wandelaars, fietsers en ruiters van harte welkom zijn.”