Natuurbescherming centraal in nieuw Heuvelrugoverleg

Terreineigenaren bij eerste Heuvelrugoverleg
© 2022 Etienne Oldeman Photography

Op 26 september is door samenwerkende terreinbeheerders en overheden op de Utrechtse Heuvelrug het nieuwe ‘Heuvelrugoverleg’ opgericht. In dit Heuvelrugoverleg stellen de partijen een actuele samenwerkingsagenda op voor het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, gericht op bescherming, beheer en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed. Voor het eerst schuift ook het Utrechts Particulier Grondbezit aan als belangenbehartiger van particuliere landgoederen.

Ik ben blij met deze vernieuwde samenwerking. Particuliere landgoederen beheren een belangrijk deel van de Utrechtse Heuvelrug. Nu zij aansluiten bij de samenwerking met Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Gemeenten en de Provincie, kunnen we nog effectiever de natuur in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug beschermen, beheren en ontwikkelen,” zegt gedeputeerde Mirjam Sterk over de samenwerking.

Arthur Kaspers, voorzitter van Utrechts Particulier Grondbezit vult aan: “De natuur op de Heuvelrug gaat profiteren van deze samenwerking. Versterking en bescherming van de natuur zit in het DNA van de landgoederen. Wij sluiten daarom graag aan bij het Heuvelrugoverleg en de samenwerking binnen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Gijs de Kruif, directeur van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug concludeert: “Steeds meer mensen komen genieten van de prachtige natuur in het Nationaal Park. Dat maakt goede bescherming van die natuur extra belangrijk. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug ondersteunt de samenwerkende partijen daarbij en ik ben blij dat wij dat nu ook voor en met de landgoederen kunnen doen.

Deelnemende partijen aan het Heuvelrugoverleg:

 • Utrechts Particulier Grondbezit
 • Staatsbosbeheer
 • Utrechts Landschap
 • Natuurmonumenten
 • Natuur en Milieufederatie Utrecht
 • Provincie Utrecht
 • Gemeente Baarn
 • Gemeente De Bilt
 • Gemeente Leusden
 • Gemeente Rhenen
 • Gemeente Soest
 • Gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • Gemeente Woudenberg
 • Gemeente Zeist