Natuurgebied Palmerswaard Onder de Loep

In natuurgebied Palmerswaard in Rhenen van Utrechts Landschap vindt sinds de tweede helft van 2022 en gedurende heel 2023 grootschalig ecologisch onderzoek plaats. Gespecialiseerde werkgroepen van KNNV (De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) uit Wageningen inventariseren daar een heel scala aan soortgroepen.

Vlog: Onder de loep
De onderzoekers zijn, afhankelijk van de meest gunstige meetperiode per soortgroep, meermaals in het natuurgebied te vinden. Zij doen onder andere onderzoek naar korstmossen, vleermuizen, broedvogels, paddenstoelen, amfibieƫn en reptielen. In 2010 is een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de uitkomsten van komend onderzoek is te zien of er soorten zijn bijgekomen of verdwenen, en of populaties zijn gegroeid of zijn afgenomen. Welke trends zien we per soort of soortgroep en wat zijn de bijzondere waarnemingen in de Palmerswaard?

Regelmatig neemt boswachter Alex een kijkje bij een andere onderzoeksgroep in het veld. In een vlog van enkele minuten neemt ze je mee de onderzoekswereld in.

Natura 2000
Palmerswaard is een Natura 2000-gebied en maakt daarmee onderdeel uit van een Europees netwerk van natuurgebieden waar belangrijke flora en fauna voorkomen. Een deel van de Palmerswaard is in 2016 opnieuw ingericht, om de natuurwaarden te versterken en ervoor te zorgen dat het gebied voldoet aan de eisen van de waterveiligheid.